You are currently viewing BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG – ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN:Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để đạt chỉ tiêu năm 2022

BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG – ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN:Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp để đạt chỉ tiêu năm 2022

Theo BHXH Lâm Đồng, năm 2022 BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cho tỉnh thu Quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (BHTN) là 2.796 tỷ đồng với 1.245.173 người tham gia; chi hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 2.747 tỷ đồng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng làm việc với BHXH tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng làm việc với BHXH tỉnh

 

• KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU 

 

Công tác truyền thông và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được triển khai tích cực với hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng và tình hình diễn biến dịch COVID-19. Ngành đã phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện các hoạt động truyền thông về BHXH, BHYT. Đặc biệt, hàng tháng đã phối hợp với hệ thống Bưu điện, các xã, phường, thị trấn tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với Nhân dân các thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT hộ gia đình. Kết quả đáng khích lệ, riêng số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 đã bằng gần gấp 2 lần tổng số người tham gia của tất cả những năm trước đó, năm 2021 tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp 2,5 lần so năm 2019.

 

Hàng năm, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho các huyện, thành phố. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh định kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực các giải pháp về phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là về tham gia BHYT, qua đó tỷ lệ bao phủ BHYT hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao cho ngành.

 

Trên cơ sở dữ liệu quyết toán thuế hàng năm của các doanh nghiệp do ngành Thuế cung cấp và dữ liệu về các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, BHXH tỉnh đã triển khai tích cực các giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Trong năm 2021 đã đôn đốc khai thác được 282 đơn vị sử dụng lao động đăng ký mới tham gia BHXH, BHYT, BHTN với 1.492 lao động và trong 4 tháng đầu năm 2022 đã khai thác thêm được 57 đơn vị sử dụng lao động đăng ký mới tham gia BHXH, BHYT với 1.838 lao động. 

 

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.100.355 người, đạt 88,4% kế hoạch được giao năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,53% dân số của địa phương; tỷ lệ lao động trong độ tuổi đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH là 12,78%, tham gia BHTN là 9,85%.

 

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN trong tỉnh là 831,3 tỷ đồng, đạt 29,8% kế hoạch thu trong năm được giao và chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện là 895,7 tỷ đồng. Số tiền nợ BHXH, BHYT tính đến hết tháng 4 năm 2022 là 95,4 tỷ đồng.

 

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống trục lợi Quỹ BHXH, Quỹ BHTN; quản lý tốt các đối tượng hưởng, kịp thời cắt giảm những trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH; phối hợp với Sở Lao động TBXH cắt giảm những trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng BHTN. Ngành đã giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN  trong năm 2021 là 62.599 lượt người. Trong 4 tháng đầu năm 2022 đã giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN  là 24.704 lượt người. Hiện nay, BHXH tỉnh Lâm Đồng quản lý và chi trả cho 29.111 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng. Trong đó, bình quân một tháng có 2.567 lượt người hưởng BHTN.

 

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số lượt người khám, chữa bệnh BHYT là 372.752 lượt người với số tiền chi phí là 164,4 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoài tỉnh cho 23.682 lượt người với số tiền là 93,9 tỷ đồng.

 

• MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

 

Cuối tháng 5 vừa qua, ông Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  có buổi làm việc với BHXH tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành BHXH tỉnh thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, ngành BHXH cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng, phát triển hệ thống tổ chức, tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ chi trả các chính sách, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp giữa các ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành BHXH thời gian tới.

 

Tiếp tục phối hợp với các ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. 

 

Đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2022 có từ 91,75% dân số trở lên tham gia BHYT, 14% lao động tham gia BHXH và có 12% lao động tham gia BHTN.  

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt VssID-BHXH số trên điện thoại di động cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu người  tham gia BHXH, BHYT.

 

Tăng cường phối hợp với Bưu điện và các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức chi trả BHXH, BHTN cho các đối tượng được hưởng kịp thời, đúng chế độ và đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Nhà nước và ngành. Thực hiện tốt việc quản lý thu BHXH tự nguyện, BHYT và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống Bưu điện, đồng thời nâng cao tỷ lệ chi trả cho đối tượng hưởng BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân ATM. 

 

Đẩy mạnh thực hiện hồ sơ điện tử tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH qua mạng internet. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác tư vấn, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân các vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Hoàn thiện việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong BHXH toàn tỉnh.

 

Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng tham gia; tích cực đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN để giảm tỷ lệ nợ.

 

Nâng cao chất lượng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN và tổ chức thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT. Thực hiện tốt giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên dữ liệu Cổng tiếp nhận thông tin giám định BHYT của ngành, giám định chuyên đề và các biện pháp chống lạm dụng Quỹ BHXH, Quỹ BHYT. Tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo chi trong phạm vi dự toán được giao năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn ứng dụng VssID-BHXH số trong khám, chữa bệnh BHYT.

 

Tổ chức thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch; thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH từ 3 tháng trở lên, các đơn vị trốn đóng, không tham gia BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí khám, chữa bệnh BHYT tăng cao bất thường. Lập hồ sơ các đơn vị sử dụng lao động vi phạm pháp luật về đóng BHXH để tiến hành kiến nghị khởi tố.

 

Giải quyết đơn thư khiếu kiện kịp thời theo đúng thời gian quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và quy định của BHXH Việt Nam.

 

Tăng cường các biện pháp, hình thức tuyên truyền Luật BHXH, BHYT có hiệu quả; chú trọng việc phối hợp với các cơ quan truyền thông, hội, đoàn thể và tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT tại các khu dân cư, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả các đợt ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT; xây dựng mô hình xã điểm về BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

AN NHIÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202206/bao-hiem-xa-hoi-lam-dong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-tap-trung-cac-nhiem-vu-giai-phap-de-dat-chi-tieu-nam-2022-3119533/