You are currently viewing Bảo Lộc: Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2022

Bảo Lộc: Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2022

(LĐ online) – Chiều 8/4, Trung tâm Chính trị TP Bảo Lộc phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Bảo Lộc tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và trao giấy chứng nhận cho 64 học viên hoàn thành khóa học. 

 

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc tại lớp học
Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc tại lớp học

 

Đây là những quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc giới thiệu tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2022.

 

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 4 – 8/4/2022, các học viên được bồi dưỡng những nội dung như: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025… 

 

Kết thúc lớp học có 64/64 học viên hoàn thành khóa học được trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 31 học viên xếp loại giỏi, 30 học viên xếp loại khá và 4 học viên xếp loại trung bình. Dịp này, có 6 học viên đạt thành tích xuất sắc qua đợt bồi dưỡng đã được Trung tâm Chính trị TP Bảo Lộc khen thưởng.  

 

Việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên là đối tượng kết nạp Đảng nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam để không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, đây cũng là nội dung cơ bản đòi hỏi đối tượng cảm tình Đảng trước khi kết nạp Đảng phải học tập và nghiên cứu, giúp học viên nhận thức đúng về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ của người đảng viên và những điều kiện để được xét kết nạp Đảng. 

 

Lớp bồi dưỡng là điều kiện tạo nguồn để Ban Thường vu Thành ủy Bảo Lộc lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu về phát triển đảng trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

KHÁNH PHÚC


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/bao-loc-be-mac-lop-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-khoa-i-nam-2022-3110755/