You are currently viewing Bơ 034 đạt 80 kg/cây trên độ cao 1.500 m

Bơ 034 đạt 80 kg/cây trên độ cao 1.500 m

(LĐ online) – Vườn bơ 034 ghép sinh trưởng xen canh với cây cà phê trên độ cao 1.500 m so với mặt biển của gia đình ông Nguyễn Hữu (44A Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt) bước vào thu hoạch năm thứ hai với năng suất ước tính từ 50 – 80 kg/cây. 

 

Chủ vườn Nguyễn Hữu bên cây bơ 034 ghép thu hoạch vụ thứ 2 tại đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt
Chủ vườn Nguyễn Hữu bên cây bơ 034 ghép thu hoạch vụ thứ 2 tại đường Khe Sanh, Phường 10, Đà Lạt

 

Đây là vườn bơ 20 cây được ghép từ gốc cây bơ truyền thống Đà Lạt với mầm chồi bơ 034 khai thác từ cây đầu dòng thuộc khu vực huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng với độ cao trung bình 900 m so với mặt biển. 

 

Mỗi gốc cây bơ truyền thống của Đà Lạt được chủ vườn Nguyễn Hữu ghép 5 – 7 mầm chồi bơ 034 huyện Bảo Lâm, đạt tỷ lệ cây sống 99% vào năm 2020. Đến năm 2021 – sau một năm chăm sóc theo quy trình kỹ thuật phù hợp với thổ nhưỡng độ cao 1.500 m so với mặt biển, tổng số 20 cây ghép bơ 034 ở đây đồng loạt thu hoạch vụ bói với năng suất trung bình hơn 80 kg/cây. Và bước vào vụ mùa thứ hai năm 2022 với năng suất từ 50 – 80 kg/cây.

 

Dự báo đến vụ mùa năm thứ 3 năm 2023, vườn bơ 034 của ông Nguyễn Hữu trên đường Khe Sanh, Đà Lạt bắt đầu ổn định năng suất 100 kg/cây trở lên. So sánh với giống bơ truyền thống thì giống bơ 034 ghép chỉ bằng 1/3 năng suất, nhưng giá thị trường tiêu thụ cao hơn 4 – 5 lần.

 

VĂN VIỆT


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202205/bo-034-dat-80-kgcay-tren-do-cao-1500-m-3118515/