You are currently viewing Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên

(LĐ online) – Chiều 16/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 đối với Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên.

 

Các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh đánh giá cụ thể các nội dung tại buổi kiểm tra
Các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh đánh giá cụ thể các nội dung tại buổi kiểm tra

 

Báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cho thấy, trong 6 tháng đầu năm lực lượng vũ trang huyện Cát Tiên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện xuống các đơn vị cơ sở. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo quy định. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội và các quy định của đơn vị.

 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng đã giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham mưu và tổ chức bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ của địa phương.

 

Công tác tăng gia sản xuất được Ban Chỉ huy Quân sự huyện duy trì thường xuyên. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ từng bước được cải thiện.

 

Tuy nhiên, hiện nay ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên, tỷ lệ đảng viên trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ còn thấp so với chỉ tiêu của huyện đặt ra nhằm thực hiện Kế hoạch số 31 của tỉnh về “tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2025”. Việc bố trí cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau khi đào tạo còn gặp nhiều khó khăn. 

 

Kết luận tại buổi kểm tra, Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên đã hoàn thành tốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc Phòng 6 tháng đầu năm. Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được đồng thời nhanh chóng khắc phục 1 số hạn chế thiếu sót, nội bộ phải dân chủ, đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/bo-chi-huy-quan-su-tinh-kiem-tra-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-tai-ban-chi-huy-quan-su-huyen-cat-tien-3121275/