You are currently viewing Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn phát triển Chính phủ điện tử

(LĐ online) – Chiều 9/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp tập huấn trực tuyến về nội dung phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

 

Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham dự tập huấn tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham dự tập huấn tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

 

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Vy Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc 4 phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; cơ quan điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 7); uỷ ban kiểm tra; ban tài chính đã tham dự. Hội nghị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Vũ Linh Sang – Giám đốc Trung tâm tích hợp dữ liệu về chuyển đổi số (Sở Thông tin và Truyền thông).

 

Buổi tập huấn được kết nối trực tiếp tới 12 điểm cầu thuộc Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện, thành phố và Trung đoàn Bộ Binh 994. Toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các đơn vị này đã tham dự buổi tập huấn. 

 

Buổi tập huấn nhằm triển khai nội dung phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Quân khu. Hiện nay, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, triển khai kế hoạch năm 2022 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ. 

 

Đến nay, toàn Quân khu có 14/22 đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; đặc biệt là nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy và điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 

Tại buổi tập huấn, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn lực lượng đã được giới thiệu khái quát các nội dung cơ bản về công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; giới thiệu phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (phiên bản mới) cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Quân khu trong năm 2022.

 

Tập huấn là một trong những nhiệm vụ bước đầu được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ xây dựng, bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh hiện đại đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/bo-chi-huy-quan-su-tinh-tap-huan-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-3120141/