You are currently viewing Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao ban công tác hậu cần Quý I

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao ban công tác hậu cần Quý I

(LĐ online) – Sáng 6/4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị giao ban công tác hậu cần Quý I/2022 trong toàn Quân khu bằng hình thức trực tuyến. Thiếu tướng Võ Văn Thi – Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

 

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng các phòng, ban thuộc bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị.

 

Theo báo cáo của Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, trong Quý I/2022, ngành hậu cần Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh, kế hoạch công tác hậu cần năm 2022 đã đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể; thực hiện bảo đảm đầy đủ mọi mặt cho lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, ngành hậu cần Quân khu 7 đã thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn Quân khu. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi tại một số đơn vị còn chưa đa dạng. Vườn rau, củ, quả, chuyển đổi vật nuôi còn chậm nên hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý sức khoẻ quân nhân còn có nội dung thực hiện chưa tốt. Việc chấp hành quy định báo cáo của một số đơn vị, chuyên ngành còn hạn chế.

 

Riêng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trong Quý I/2022 đã thực hiện tốt các chỉ tiêu cơ bản theo chỉ lệnh hậu cần của Tư lệnh Quân khu và chỉ lệnh hậu cần của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đặc biệt trong thời gian này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong đợt giao, nhận quân và huấn luyện chiến sỹ mới năm 2022. Tổ chức khai thác, tiếp nhận, cấp phát kịp thời nhiên liệu cho các đơn vị sử dụng theo các nhiệm vụ được giao. Thực hiện khai thác có hiệu quả các loại phương tiện vận tải hiện có, kết hợp thuê phương tiện của các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, uy tín trên địa bàn tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ vận tải thường xuyên và đột xuất. Tổ chức huấn luyện hậu cần cho các đối tượng theo kế hoạch. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng. Tích cực tăng gia sản xuất tạo nguồn thu, cải thiện đời sống cho bộ đội.

 

Dịp này, ngành hậu cần Quân khu 7 cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ góp phần đảm bảo công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, đột xuất và công tác hậu cần thường xuyên trong toàn Quân khu 7. 

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/bo-tu-lenh-quan-khu-7-giao-ban-cong-tac-hau-can-quy-i-3110365/