You are currently viewing Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quân

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quân

(LĐ online) – Sáng 17/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quân tháng 6/2022 bằng hình thức trực tuyến.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Trung đoàn Bộ binh 994 và chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện, thành phố đã tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị Báo cáo viên toàn quân tháng 6/2022 tập trung đề cập 4 chuyên đề chính gồm: Vai trò và ảnh hưởng của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden; bầu cử Hội đồng xã, phường Campuchia năm 2022; tình hình Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và thành tựu 60 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào; tổng hợp tình hình thời sự chính trị nổi bật tháng 6 năm 2022.

 

Hội nghị Báo cáo viên toàn quân tháng 6/2022 được tổ chức nhằm cung cấp thông tin tình hình thời sự quốc tế, khu vực, trong nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, hành động cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. 

 

Đồng thời, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ nhất là về phương pháp, hình thức tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên huấn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng văn hoá nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/bo-tu-lenh-quan-khu-7-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-vien-toan-quan-3121291/