You are currently viewing Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông về chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông về chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

(LĐ online) – Trong 2 ngày 28 – 29/3, huyện Lạc Dương tổ chức bồi dưỡng kỹ năng truyền thông về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 cho công chức xã, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, 55 học viên được tìm hiểu 3 chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông về chính sách BHXH, BHYT; Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT”, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 29/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 15/2/2017 của Huyện ủy Lạc Dương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn huyện; Truyền thông về Luật BHXH năm 2014, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, nhằm trang bị cho đội ngũ nhân viên làm công tác thu BHXH, BHYT và cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện những kiến thức cơ bản về chính sách BHXH, BHYT và những kỹ năng truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Lớp bồi dưỡng do Trung tâm Chính trị huyện Lạc Dương phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện.

 

T.HƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/boi-duong-ky-nang-truyen-thong-ve-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-va-bao-hiem-y-te-3109040/