You are currently viewing Cát Tiên: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K86

Cát Tiên: Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K86

(LĐ online) – Ngày 7/6, Huyện ủy Cát Tiên phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khóa 86 (2021 – 2022) hệ không tập trung. 

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
Đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

 

Dự lễ bế giảng có đồng chí Phạm Kim Quang – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện uỷ Cát Tiên; cùng các đồng chí trong thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Văn phòng Huyện ủy.

 

Tham gia lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K86 có 106 học viên là công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các phòng ban, đơn vị, trường học và xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Sau hơn một năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương.

 

Kết quả học tập toàn khóa đã có 106 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp; trong đó, 79 học viên xếp loại giỏi, 27 học viên xếp loại khá.

 

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Thường trực Huyện ủy Cát Tiên đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng thời, đề nghị, mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

HOÀNG SA


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/cat-tien-be-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-hanh-chinh-k86-3119798/