You are currently viewing Cát Tiên: Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01

Cát Tiên: Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01

(LĐ online) – Ngày 3/6, Huyện ủy Cát Tiên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

 

Lãnh đạo huyện Cát Tiên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình
Lãnh đạo huyện Cát Tiên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình

 

Kế thừa kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn huyện Cát Tiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, trở thành cuộc sinh hoạt chính trị trong mọi lĩnh vực. 

 

Công tác quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của tỉnh, của huyện, các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. 

 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện Cát Tiên đã tập trung tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị, đảm bảo yêu cầu đề ra; quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). 

 

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhất là người đứng đầu; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, xem đây là những đột phá trong học tập và làm theo Bác. 

 

Từng cơ quan, đơn vị, cá nhân xác định nội dung đột phá gắn với đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

 

Riêng trong năm 2021, trên địa bàn huyện Cát Tiên đã có 20 mô hình hay, cách làm hiệu quả được công nhận; 17 tập thể, 35 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; 16 tập thể được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 cá nhân đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

 

Năm 2022, có 41 cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng đăng ký mô hình hay, cách làm mới sáng tạo và 100 cá nhân đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 

 

Đây là kết quả bước đầu, những tín hiệu vui qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kết quả này đã góp phần tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022.

 

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên cũng nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. 

 

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân và UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

HOÀNG SA


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/cat-tien-so-ket-1-nam-thuc-hien-ket-luan-01-3119248/