You are currently viewing Công tác xây dựng Đảng ở Liêng Srônh

Công tác xây dựng Đảng ở Liêng Srônh

Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đam Rông với dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nên còn những khó khăn, tuy nhiên những năm qua, Đảng bộ xã Liêng Srônh luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc. 

 

Những năm qua, Đảng bộ xã Liêng Srônh luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc
Những năm qua, Đảng bộ xã Liêng Srônh luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc

 

Đồng chí Bùi Tiến Viết – Bí thư Đảng ủy xã Liêng Srônh cho biết: Từ khi thành lập xã đến nay, được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành cộng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ và Nhân dân trong xã, Liêng Srônh đã có những bước “chuyển mình” trong nhiều lĩnh vực. Là địa bàn có trên 75% dân số là đồng bào DTTS tại chỗ và phía Bắc di cư vào đây sinh sống, người dân sống rải rác với địa bàn rộng, cơ sở vật chất còn thiếu thốn…, nên đời sống bà con nơi đây còn gặp không ít khó khăn trong việc phát triển kinh tế – xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng. Nhận thức được những khó khăn đó, Đảng bộ xã Liêng Srônh xác định nhiệm vụ phát triển Đảng là vấn đề then chốt để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

 

Để làm tốt nhiệm vụ trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã đề ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng như quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; triển khai các kế hoạch, chuyên đề theo từng năm để đảng viên đăng ký và phấn đấu thực hiện; chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức chính trị trực thuộc từ xã xuống cơ sở phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và động viên Nhân dân thi đua lao động sản xuất nhằm nâng cao đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo… 

 

Song song với đó, Đảng ủy xã Liêng Srônh đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức hội, đoàn thể tìm “nguồn” để bồi dưỡng phát triển Đảng từ những cán bộ trẻ tham gia tích cực trong các phong trào ở trường học, trạm y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã… Ngoài ra, còn cử những cán bộ có trình độ để quan tâm, động viên, giúp đỡ và theo dõi, đôn đốc các chi bộ thôn trong xã. 

 

Trên cơ sở nắm tình hình thực tế, định kỳ hằng quý, những đồng chí được phân công có trách nhiệm báo cáo trước Thường vụ Đảng ủy về kết quả công tác phát hiện, tạo nguồn đảng viên theo kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Nhờ vậy, các chi bộ đã từng bước đổi mới phương pháp làm việc, bám sát được các nghị quyết và chương trình làm việc của Đảng ủy; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đã được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy cũng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng cũng như việc phân công đảng viên vận động quần chúng tham gia các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Chương trình Xây dựng nông thôn mới…

 

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Huyện ủy Đam Rông, cùng sự vào cuộc tích cực của các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể từ xã tới cơ sở, công tác xây dựng Đảng ở địa phương thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

 

Hiện, toàn Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc với 130 đảng viên đang tham gia sinh hoạt. Năm 2021, Đảng ủy xã ra quyết định thành lập 1 chi ủy trường học; kết nạp 7 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức 6 đồng chí; chuyển hồ sơ sinh hoạt đảng cho 7 đồng chí; tiếp nhận 4 đảng viên ở nơi khác chuyển đến sinh hoạt. Trong năm cũng đã cử 13 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về đảng; 7 đảng viên mới học lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19, song Đảng ủy xã Liêng Srônh đã tổ chức 5 đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền với tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trên 95%.

 

Tại Thôn 2 hiện tại có 13 đảng viên, trong đó có 7 đồng chí là đồng bào DTTS luôn tổ chức sinh hoạt hằng tháng để rút kinh nghiệm. Ông K’Tăm – Bí thư Chi bộ Thôn 2 cho hay: “Đối với những đảng viên ở tại thôn, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm tự hào lớn nhất của bản thân mà đó còn là niềm vinh dự của cả gia đình mỗi người. Để phát huy tốt vai trò của đảng viên, thời gian qua các đồng chí trong chi bộ thôn luôn tích cực vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp…”

 

Từ kết quả của công tác xây dựng Đảng năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 44 triệu đồng/người/năm, tăng 11,8% so với năm 2020.

 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Liêng Srônh, để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng năm 2022, Đảng ủy, Đảng bộ xã sẽ phát huy cao độ những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ thực tiễn. Đó là giữ vững sự đoàn kết trong Đảng để tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của người đứng đầu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hướng dẫn cán bộ đảng viên; chú ý đúng mức vai trò công tác dân vận của Đảng, đồng thời biết phát huy vai trò nòng cốt của những người có uy tín trong các cộng đồng dân cư, đặc biệt là trong các thôn có người dân là đồng bào DTTS sinh sống.

 

THÂN THU HIỀN


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/cong-tac-xay-dung-dang-o-lieng-sronh-3119695/