You are currently viewing Cụm thi đua số 1 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022

Cụm thi đua số 1 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022

(LĐ online) – Chiều 17/6, tại Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Bảo Lộc, Cụm thi đua số 1 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022. 

 

Đại diện chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên tham dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022
Đại diện chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Bảo Lộc và các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên tham dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022

 

Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị trong Cụm đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy chế, các nội dung và chỉ tiêu thi đua đã được ký kết với tư tưởng chỉ đạo “Tăng cường đoàn kết, mẫu mực nêu gương, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt đổi mới,  sáng tạo, thi đua quyết thắng”. 

 

Các đơn vị trong cụm thi đua đã tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt Kết luận số 01của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”. 100% cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Cụm có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng chi đoàn và hội đồng quân nhân vững mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp 44 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Duy trì 71 chi bộ quân sự hoạt động có hiệu quả, trong đó 69 chi bộ có chi ủy, đạt 97,18%. 

 

Trong 6 tháng đầu năm, đã xây dựng và bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa quân – dân bằng nguồn vốn của các đơn vị. Khởi công xây dựng 3 “Ngôi nhà đồng đội” tặng 3 quân nhân. Triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức chi trả cho 124 đối tượng, với tổng số tiền là 245 triệu 500 ngàn đồng.

 

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương. Tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 3, 4 cho 236 người (Di Linh, Bảo Lâm); giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho học sinh trên địa bàn được 17.590 học sinh, sinh viên. Làm tốt việc xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân thường trực; đẩy mạnh tiến độ xây dựng căn cứ hậu cần – kỹ thuật. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

 

100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp. 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện, thành phố nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, bảo đảm cho đơn vị luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. 

 

Công tác thi đua khen thưởng của lực lượng vũ trang 6 huyện, thành phố luôn được quan tâm, thực hiện chặt chẽ, kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội, địa phương và đơn vị; nêu gương sáng trong học tập, công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 145 tập thể và 272 cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng trong các phong trào thi đua.

 

Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố đã trao đổi những kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; từ đó bổ sung nội dung, chỉ tiêu, đề ra biện pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Cụm thi đua trong những tháng cuối năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xât dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/cum-thi-dua-so-1-cua-bo-chi-huy-quan-su-tinh-so-ket-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-6-thang-dau-nam-2022-3121404/