You are currently viewing Đà Lạt: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN cơ sở

Đà Lạt: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN cơ sở

(LĐ online) – Trong 2 ngày 14 – 15/6, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN cơ sở năm 2022.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 170 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở; các chi hội trưởng chi hội phụ nữ trực thuộc TP Đà Lạt
Tham gia lớp bồi dưỡng có 170 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở; các chi hội trưởng chi hội phụ nữ trực thuộc TP Đà Lạt

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 170 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở; các chi hội trưởng chi hội phụ nữ trực thuộc Hội LHPN của 12 phường, 4 xã, Hội Phụ nữ Chợ, Công an trên địa bàn TP Đà Lạt.

 

Lớp học nhằm bồi dưỡng một số kiến thức phục vụ công tác hội cho cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân công, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2019 – 2025.

 

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được các báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Tư vấn tâm lý xã hội tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Công an tỉnh, Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ các chuyên đề hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ. 

 

Cụ thể như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bạo lực gia đình và những thách thức với gia đình hiện nay; kiến thức thực hành và kỹ năng truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm; nhận thức về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cách phòng chống; thực trạng tiếp cận dịch vụ xã hội và giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho lao động nữ phi chính thức TP Đà Lạt.

 

Đặc biệt, theo bà Phan Thị Xuân Thảo – Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Lạt, chuyên đề “Thực trạng tiếp cận dịch vụ xã hội và giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho lao động nữ phi chính thức TP Đà Lạt” là đề tài nghiên cứu Khoa học do các giảng viên Trường Đại học Đà Lạt nghiên cứu dựa trên đề xuất của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, đã được tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh, sau khi nghiệm thu sẽ được bàn giao lại cho Hội cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện. 

 

Do vậy, trong đợt tập huấn lần này, Thường trực Hội LHPN TP Đà Lạt  đưa vào chương trình để triển khai, nhất là đối với một số đơn vị hiện vẫn chưa thành lập được mô hình phụ nữ tạm cư hoặc đã thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao.

 

V.QUỲNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/da-lat-boi-duong-nang-cao-nang-luc-cho-can-bo-hoi-lhpn-co-so-3120790/