You are currently viewing Đà Lạt: Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đà Lạt: Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó, phần lớn nội dung khiếu nại liên quan đến đất đai. Đây là vấn đề thực tiễn đặt ra, đòi hỏi vai trò điều hành, quản lý, nghiêm túc trực tiếp đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu chính quyền địa phương. Vấn đề này, Đà Lạt đã và đang làm rất tốt, phát huy trách nhiệm người đứng đầu và giải quyết hiệu quả. Qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

 

Ghi nhận đánh giá về công tác này tại thành phố Đà Lạt, ông Nguyễn Tạo – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng khóa XV cho rằng: Qua báo cáo cho thấy UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tổ chức chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Lạt nói riêng và của tỉnh nói chung.

 

Ông Nguyễn Tạo nhấn mạnh: Những năm gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm, tuy nhiên, tính chất các vụ việc thì phức tạp hơn, các nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù, tính toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng… tại TP Đà Lạt hiện đang thực hiện nhiều công trình, dự án lớn, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. Vì vậy, đề nghị UBND TP tiếp tục quan tâm chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức phát huy năng lực, sâu sát để nắm bắt tình hình, để kịp thời giải quyết hợp tình, hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

 

Để thực hiện tốt nội dung này, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành các văn bản để tăng cường hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả tiếp công dân trên địa bàn thành phố từ 01/7/2016 đến 1/7/2021, UBND thành phố đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ 837 lượt/1.786 vụ việc, trong đó 1.478 lượt được hướng dẫn, giải thích trực tiếp; Hội đồng tiếp dân đã tiếp nhận 69 vụ việc thông qua công tác tiếp dân. Trong đó, tiếp định kỳ đã tổ chức 177 kỳ tiếp công dân, tiếp được 1.195 lượt công dân đến đăng ký; Hội đồng tiếp dân đã tiếp nhận 69 vụ việc thông qua công tác tiếp dân, trong đó đã trả lời, giải thích hướng dẫn 1.126 trường hợp. Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp công dân 147/177 kỳ tiếp dân, ủy quyền tiếp 30/177 kỳ tiếp dân. Cũng trong thời gian này, toàn thành phố phát sinh 21 trường hợp khiếu kiện đông người của công dân tại Hội đồng tiếp dân thành phố. Nội dung khiếu nại, tố cáo: liên quan đến việc tranh chấp đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư tại các dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và các kiến nghị liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở. 

 

Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố 365 đơn (341 khiếu nại; 24 tố cáo), đến thời điểm hiện nay, đã giải quyết dứt điểm 365/365 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

 

Được biết, UBND thành phố Đà Lạt ban hành 187 quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong đó có 30 trường hợp khiếu nại đúng (16,1%), có 10 trường hợp khiếu nại đúng một phần (5,37%), có 146 trường hợp khiếu nại sai (78,5%); 119 quyết định đình chỉ do người khiếu nại rút đơn; 6 thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại do người khiếu nại không hợp tác giải quyết; 22 thông báo không thụ lý đơn khiếu nại… 

 

Bên cạnh đó, việc bố trí trụ sở tiếp công dân trong những năm qua đã được UBND thành phố quan tâm, đảm bảo nơi tiếp công dân văn minh, lịch sự, các điều kiện vật chất phục vụ tốt cho hoạt động tiếp công dân, trụ sở tiếp công dân dược đặt tại Ban Tiếp công dân thành phố – số 05 Trần Nhân Tông, Phường 8, thành phố Đà Lạt. UBND thành phố tiến hành lắp đặt hệ thông camera thu hình và ghi âm tại trụ sở tiếp công dân. Để đảm bảo trật tự và an toàn cho các buổi tiếp công dân, UBND thành phố có bố trí cán bộ của Công an phường và Đội An ninh Công an thành phố bảo vệ, xử lý những vấn đề phát sinh… 

 

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Tôn Thiện San cho biết sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn cần tiếp tục chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; đồng thời, tìm tòi, phát huy cách làm mới, phù hợp trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch COVID-19 để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Hướng đến đảm bảo hài hòa, phù hợp giữa lợi ích người dân và quy định của pháp luật…

 

NGUYỆT THU


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202203/da-lat-lam-tot-cong-tac-tiep-cong-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-3109113/