You are currently viewing Đạ Tẻh: Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công tác mặt trận cơ sở

Đạ Tẻh: Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công tác mặt trận cơ sở

(LĐ online) – Sáng 7/4, Trung tâm Chính trị huyện Đạ Tẻh tổ chức mở lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công tác mặt trận cơ sở năm 2022.

 

Cán bộ công tác mặt trận cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ
Cán bộ công tác mặt trận cơ sở tham gia lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ

 

Tham dự lớp bồi dưỡng có 95 học viện là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

 

Các học viên được học tập những nội dung như: Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp Trung ương Đảng Khóa XIII; những nội dung cơ bản của Điều lệ MTTQ Việt Nam; tổ chức, hoạt động và mối quan hệ của ban công tác mặt trận; thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”; Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nội dung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu năm 2022; và hội thảo về công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở.

 

Ông Hồ Quốc Phong – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Đạ Tẻh cho biết: Lớp học được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ công tác mặt trận cơ sở nắm được nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2022 gắn với Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; đồng thời, giúp cho cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở nghiên cứu, nắm vững nội dung và phương pháp triển khai các nhiệm vụ của mặt trận ở cơ sở, từ đó nâng cao vị trí, vai trò của cán bộ làm công tác mặt trận trong hệ thống chính trị.

 

T.T.HIỀN


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/da-teh-boi-duong-chinh-tri-va-nghiep-vu-cho-can-bo-cong-tac-mat-tran-co-so-3110536/