You are currently viewing Đạ Tẻh: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đạ Tẻh: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027

(LĐ online) – Chiều 8/6, Huyện Đoàn Đạ Tẻh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên địa bàn huyện đã hoàn thành.

 

Đến thời điểm hiện tại, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã hoàn thành Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đến thời điểm hiện tại, Huyện Đoàn Đạ Tẻh đã hoàn thành Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027

 

Toàn huyện có 27 tổ chức Đoàn trực thuộc; trong đó, có 9 xã, thị trấn. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở của huyện Đạ Tẻh diễn ra từ ngày 20/1/2022 với đơn vị thị trấn Đạ Tẻh được lựa chọn làm điểm cấp huyện và kết thúc là Chi đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội diễn ra vào ngày 13/5/2022. 

 

Theo đánh giá của Huyện Đoàn Đạ Tẻh, tại đại hội cấp cơ sở, việc lựa chọn nhân sự được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình. Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín và bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

 

Nhân sự chức danh chủ chốt đều nằm trong quy hoạch do cấp ủy phê duyệt để đảm nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. 100% nhân sự các đơn vị đều được sự thống nhất của cấp ủy và Đoàn cấp trên trực tiếp trước khi tiến hành Đại hội. Công tác tuyên truyền cho Đại hội được chú trọng tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Chủ động tham ưu cấp ủy cùng cấp, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên chủ động chuẩn bị tốt các nội dung của Đại hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, bám sát theo hướng dẫn, định hướng của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn và phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

 

Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra như: Tổng kết việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kì vừa qua; xác định, phương hướng và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên,… 

 

THÂN THU HIỀN


Nguồn: http://baolamdong.vn/bantre/202206/da-teh-hoan-thanh-dai-hoi-doan-cap-co-so-nhiem-ky-2022-2027-3119968/