You are currently viewing Đạ Tẻh triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đạ Tẻh triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

(LĐ online) – Sáng 31/3, UBND huyện Đạ Tẻh đã có buổi làm với VNPT Lâm Đồng về kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, VNPT Lâm Đồng đã trình bày kế hoạch chuyển đổi số cho huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, nêu rõ tổng quan về chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; những kinh nghiệm của VNPT trong lĩnh vực này; hiện trạng của huyện Đạ Tẻh và đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai.

 

Để triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhiệm vụ được đặt ra là tập trung xây dựng chính quyền số với các nhiệm vụ, dự án cụ thể như: Phân tích dữ liệu điều hành thông minh, số hóa dữ liệu thủ tục hành chính, nâng cấp văn phòng điện tử – quản lý văn bản, quản lý thu ngân sách và theo dõi nguồn vốn xây dựng cơ bản, xử phạt hành chính tập trung, truyền thanh, hộ kinh doanh cá thể, hệ thống camera tầm cao. Về kinh tế số, triển khai các nhiệm vụ, dự án gồm: Cổng thông tin nông sản, bản đồ nông sản. Về xã hội số, triển khai ứng dụng di động kết nối người dân và chính quyền, chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý đối tượng thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội.

 

Việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giúp huyện Đạ Tẻh nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công; cung cấp các tiện ích đô thị thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, hạ tầng đô thị, khai thác tối ưu nguồn tài nguyên; thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi số; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

 

ĐÔNG ANH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/da-teh-trien-khai-ke-hoach-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-tam-nhin-den-nam-2030-3109504/