You are currently viewing Đạ Tẻh: Triển khai phần mềm văn phòng điện tử phiên bản 5.0

Đạ Tẻh: Triển khai phần mềm văn phòng điện tử phiên bản 5.0

(LĐ online) – Sáng 5/4, UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức lớp tập huấn triển khai phần mềm văn phòng điện tử phiên bản 5.0 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn phần mềm văn phòng điện tử phiên bản 5.0
Các học viên tham gia lớp tập huấn phần mềm văn phòng điện tử phiên bản 5.0

 

Lớp tập huấn thu hút trên 170 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên, văn thư các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, công chức văn phòng – thống kê, văn thư Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn và văn thư các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trên địa bàn huyện.

 

Các học viên được chuyên viên kỹ thuật giới thiệu chức năng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; hướng dẫn chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống văn phòng điện tử eOffice sang hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice bảo đảm liên thông, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; cách xử lý văn bản đến, văn bản đi; chức năng lưu trữ hồ sơ công việc… phần mềm được cài đặt trên máy vi tính và trên điện thoại thông minh.

 

Được biết, lớp tập huấn diễn ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm văn phòng điện tử phiên bản 5.0 (VNPT-iOffice) được nhanh, gọn và đạt hiệu quả; đồng thời, tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lưu trữ văn bản đi và đến, phát hành văn bản điện tử trên môi trường mạng, thiết lập hồ sơ điện tử, việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động. 

 

Theo dự kiến, UBND huyện Đạ Tẻh sẽ bắt đầu áp dụng phần mềm VNPT-iOffice thay thế phần mềm eOffice từ ngày 7/4/2022.

 

T.T.HIỀN


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/da-teh-trien-khai-phan-mem-van-phong-dien-tu-phien-ban-50-3110190/