You are currently viewing Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X tiếp xúc cử tri các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X tiếp xúc cử tri các địa phương

(LĐ online) – Chiều 14/4, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X do ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng và tổ đại biểu HĐND TP Đà Lạt Khóa XII đã có buổi tiếp xúc với cử tri Phường 11, TP Đà Lạt.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Đà Lạt tiếp xúc cử tri
Các đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Đà Lạt tiếp xúc cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Đà Lạt đã thông báo đến cử tri tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt năm 2022, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Khóa X và của HĐND TP Đà Lạt Khóa XII cùng một số vấn đề liên quan khác. 

 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phường 11 đã kiến nghị, phản ánh một số nội dung như: Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn được xây dựng từ lâu nay đã xuống cấp cần duy tu sửa chữa; có những khu vực dân định cư, sản xuất ổn định từ lâu nhưng vẫn quy hoạch đất rừng phòng hộ, đất sản xuất nông nghiệp; vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn còn nhiều bất cập; vấn đề xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn diễn phổ biến…

 

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, ông Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt thay mặt chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình và trả lời kiến nghị của cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị lãnh đạo Phường 11, thànn phố Đà Lạt xem xét ngay các vấn đề mà cử tri kiến nghị. Nhất là các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân. Các dự án triển khai trên địa bàn phải được công khai, minh bạch với Nhân dân đảm bảo công bằng cho người dân khi thu hồi, đền bù. Đối với các vấn đề khác, đại biểu HĐND tỉnh sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất, đồng thời sẽ được tổng hợp để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới….

 

NGUYỆT THU 


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/dai-bieu-hdnd-tinh-lam-dong-khoa-x-tiep-xuc-cu-tri-cac-dia-phuong-3120824/