You are currently viewing Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa lần thứ VIII

Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa lần thứ VIII

(LĐ online) – Ngày 24/3, Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Đại diện Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Đại diện Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa nhận Bằng khen của UBND tỉnh

 

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa đã tiếp tục củng cố, chấn chỉnh các mặt để tồn tại và phát triển bền vững; nỗ lực nâng cao năng lực quản trị điều hành, phát huy dân chủ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiên quyết phê bình, đấu tranh với các biểu hiện cục bộ, vi phạm trong hoạt động, nhằm củng cố bộ máy nội bộ đi vào nền nếp tiến bộ. 

 

Trong huy động, đơn vị tập trung chủ động thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư đạt hiệu quả. Trong cho vay, đơn vị luôn quan tâm đến chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, xử lý vốn cho vay đúng mục đích, hạn chế nợ xấu phát sinh.

 

Trong 5 năm, doanh số cho vay đạt 3.821 tỷ đồng, bình quân đạt 766,2 tỷ đồng/năm, riêng năm 2021 đạt 887,6 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận đạt 44,1 tỷ đồng, bình quân đạt 8,8 tỷ đồng/năm, riêng năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng. 

 

Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

 

Trong năm 2021, thực hiện các thông tư, các thông tư sửa đổi, các quy định pháp luật hiện hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ, miễn, giảm lãi… cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh Covid-19, Quỹ đã giảm lãi suất vay 6 tháng cho toàn bộ thành viên kể từ thánh 4 – 10/2021, với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Các món vay mới cũng được áp dụng lãi suất ưu đãi cho toàn thể thành viên, khách hàng. Đến hết năm 2021, có 5.380 thành viên, tăng 1.908 thành viên so với đầu nhiệm kỳ.

 

Ngoài ra, đơn vị đã sử dụng Quỹ Phúc lợi ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học huyện, hoạt động đoàn thể, các xã, thị trấn… với số tiền mỗi năm là hơn 500 triệu đồng; ủng hộ xây dựng được 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, với số tiền 400 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 200 triệu đồng. 

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các báo cáo, phương án lương, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và chỉ tiêu năm 2022. Đồng thời, bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, ông La Văn Bảo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa nhiệm kỳ mới.

 

N.MINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202203/dai-hoi-dai-bieu-thanh-vien-quy-tin-dung-nhan-dan-lien-nghia-lan-thu-viii-3108488/