You are currently viewing Đam Rông: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đam Rông: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý 2 đạt hơn 50% theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo cho các đơn vị, ngành chức năng quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn.

 

Đơn vị nhà thầu đang thi công phần thân đập chính của Công trình Đập thủy lợi Bằng Lăng
Đơn vị nhà thầu đang thi công phần thân đập chính của Công trình Đập thủy lợi Bằng Lăng

 

Ông Nguyễn Chí Bình – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng (ĐTXD&CTCC) huyện Đam Rông cho biết: Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư công được phân bổ cho đơn vị để thực hiện các công trình trên địa bàn là hơn 180 tỷ đồng. Đến thời điểm hết tháng 5/2022, đơn vị đã thực hiện giải ngân được gần 71 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 39,3% kế hoạch. Cũng trong năm nay, đơn vị đã thực hiện đề xuất chủ trương đầu tư thêm 10 dự án theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025.

 

Hiện tại, tranh thủ các điều kiện thuận lợi của thời tiết, Ban Quản lý Dự án ĐTXD&CTCC huyện Đam Rông đã gấp rút làm việc với các nhà thầu để huy động tối đa nhân công, máy móc để tập trung triển khai các hạng mục công trình, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

 

Ghi nhận tại công trình Đường Liêng Trang 1, 2 và đường ĐT 722 vào Khu sản xuất Pớ Păng, xã Đạ Tông do Công ty TNHH Thiên Định thi công. Tại nhánh 1, tuyến đường giao thông vào Khu dân cư Liêng Trang 1, 2, đơn vị thi công đã hoàn thiện nền đường đỉnh K98; phần mặt đường cũng đã được thi công hoàn thiện nền đá K98 từ Km0+40 – KC; đổ bê tông mặt đường chiều dài 80 m cuối tuyến. Còn tại nhánh 2, đơn vị thi công đã đạt 50% khối lượng, riêng mặt đường đang chuẩn bị thi công.

 

Còn tại tuyến đường từ ĐT 722 vào Khu sản xuất Pớ Păng, xã Đạ Tông, hiện đơn vị đã thi công hạng mục nền đường đạt 95% khối lượng; phát quang, đào đắp, vét hữu cơ từ K0-KC; đắp nền đường K98, xào xới lu lèn K98 hoàn thiện. Riêng phần thi công mặt đường, hiện, đơn vị nhà thầu đã tập kết hoàn thiện đá cấp phối Dmax 37.5mm; thi công hoàn thiện đá từ TC4 (Km0+997.76)-KC (Km5+740.22)…

 

Trong khi đó, tại Công trình xây dựng Đập thủy lợi Bằng Lăng – một công trình trọng điểm của huyện Đam Rông, hiện, đơn vị nhà thầu đã hoàn thành việc chặn, chuyển dòng để khẩn trương thi công phần thân đập chính của công trình. Không khí làm việc trên công trường rất khẩn trương khi các nhà thầu, đơn vị thi công dự án trên đã huy động tối đa nhân công, máy móc để tập trung triển khai các hạng mục công trình, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra.

 

Theo ông Nguyễn Chí Bình, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện Đam Rông đã làm việc cụ thể với Ban Quản lý Dự án ĐTXD&CTCC huyện cùng các nhà thầu; đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục của dự án theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, UBND huyện Đam Rông cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành cho các dự án thành nhiều đợt, tránh để dồn khối lượng vào cuối năm. Nhờ đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đam Rông đã có khởi sắc hơn so với năm 2021.

 

Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng luôn là khâu có nhiều vướng mắc nhất trong tiến trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án chưa chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, còn làm phát sinh thêm tài sản, vật kiến trúc khiến kinh phí đền bù gia tăng… Để tháo gỡ “điểm nghẽn” này, Ban Quản lý Dự án ĐTXD&CTCC huyện Đam Rông đã chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn nơi có dự án để làm công tác tuyên truyền, phổ biến cho các hộ còn kiến nghị về các chế độ liên quan đến đền bù hỗ trợ về đất và tài sản trên đất. Đồng thời, các đơn vị tổ chức kiểm tra, bổ sung kịp thời những thiếu sót về đất đai và tài sản trong quá trình kê khai, kiểm đếm để đưa bổ sung vào phương án.

 

Với cách làm này, về cơ bản, các dự án đang thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện rất thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra. Trong thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu xây dựng triển khai thi công các công trình. Đồng thời, tiếp tục rà soát và tham mưu cho UBND huyện Đam Rông để chuyển vốn của các công trình, dự án chậm tiến độ có vốn được phân bổ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

 

HOÀNG SA


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202206/dam-rong-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-3120721/