You are currently viewing Đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn

(LĐ online) – Ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn tại TP Đà Lạt.  

 

 

Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của LĐLĐ 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

 

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các địa phương đã đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

 

Các đại biểu tham gia thảo luận về định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và sửa đổi Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, Tổng Liên đoàn cũng lấy ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị vào một số nội dung liên quan đến chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức hội nghị lần này nhằm kịp thời định hướng, chỉ đạo thúc đẩy việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cấp công đoàn trong triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, phản ánh cách làm hay, sáng tạo của đơn vị và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; đề xuất những giải pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả trong thời gian tới. 

 

Được biết, Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là một hoạt động lớn, thường xuyên, liên tục của tổ chức Công đoàn nhằm khơi gợi tinh thần sáng tạo, cống hiến của công đoàn viên, người lao động trong học tập và lao động. 

 

Đồng thời, hội nghị đã nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp công đoàn.

 

D.Q


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-chi-dao-ve-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-cua-to-chuc-cong-doan-3110874/