You are currently viewing Để phụ nữ tạm cư được tham gia sinh hoạt Hội

Để phụ nữ tạm cư được tham gia sinh hoạt Hội

Thông qua Mô hình “Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Lạt đã thu hút hội viên phụ nữ tham gia vào các hoạt động của Hội tại địa phương ngày một đông hơn. Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ nói chung, phụ nữ nhập cư nói riêng, giúp họ hiểu hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời hỗ trợ phụ nữ tạm cư gặp khó khăn trong cuộc sống…

 

Mô hình Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội của Hội LHPN Phường 12  vừa mới ra mắt vào tháng 5/2022
Mô hình Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội của Hội LHPN Phường 12 vừa mới ra mắt vào tháng 5/2022

 

Bà Phan Thị Xuân Thảo – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Lạt cho hay, hiện, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có gần 10.000 lao động nữ nhập cư từ các nơi khác đến. Số lao động nữ này chủ yếu là lao động tự do, đa phần trình độ dân trí thấp, không có tay nghề, nhập cư vào Đà Lạt làm việc ở khu vực sản xuất nông nghiệp trong các nhà vườn trồng hoa hoặc rau, quả, bán hàng rong, giúp việc gia đình, phụ việc trong các cơ sở dịch vụ nhỏ lẻ… Do đó, họ không có điều kiện và sự hiểu biết để tham gia các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu việc làm hoặc vay vốn sản xuất kinh doanh nên việc vận động họ tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ gặp nhiều khó khăn. 

 

Trước thực trạng đó, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ nói chung, phụ nữ nhập cư nói riêng, giúp họ hiểu hơn về các chính sách của Đảng và Nhà nước, để là nơi họ có thể đến khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, năm 2018, Hội LHPN thành phố Đà Lạt đã thành lập Mô hình “Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” đầu tiên tại Phường 3 với 20 thành viên. Bà Nguyễn Thị Mai – Chủ tịch Hội LHPN Phường 3 chia sẻ: “Thông qua mô hình này, các chị em phụ nữ tạm cư đang sinh sống trên địa bàn phường có điều kiện gắn kết với nhau, được hỗ trợ khi gặp khó khăn nên họ tích cực tham gia sinh hoạt Hội. Từ đó, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

 

Từ hiệu quả ban đầu của Mô hình “Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” tại Phường 3, để tiếp tục nắm bắt tình hình hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ tạm cư, đến nay, Hội LHPN thành phố Đà Lạt đã nhân rộng và thành lập 11 Mô hình “Tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội” tại các phường, xã với trên 620 hội viên. Trong đó, các chị đại diện nhóm nòng cốt có tiếng nói trong cộng đồng thuộc các tổ Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội tại các phường, xã có mô hình được tham gia tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kĩ năng nhận diện định kiến xã hội, bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ tạm cư, tham vấn cộng đồng và thực hành công cụ tìm hiểu nhu cầu và hỗ trợ tháo gỡ vấn đề của phụ nữ tạm cư… Sau khi được tập huấn, các chị là người tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội LHPN và quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội; tuyên truyền phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến việc xây dựng gia đình và chăm sóc con, phát triển kinh tế gia đình… đến các thành viên trong tổ. 

 

Hội LHPN thành phố Đà Lạt đã triển khai Dự án “Nâng quyền cho nữ lao động di cư trong thị trường phi chính thức tại thành phố Đà Lạt thông qua nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận mô hình cổ phần tài chính tự quản” của Hội LHPN tỉnh đến các tổ phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội. Qua đó, giúp phụ nữ tạm cư được tiếp cận các nguồn vốn vay do Hội quản lý như tổ phụ nữ giúp nhau, quay vòng vốn, nuôi heo đất, mô hình cổ phần tài chính tự quản… để hỗ trợ các chị gặp khó khăn ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm – Tiến bộ – Hạnh phúc. 

 

“Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố xác định công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ nói chung và phụ nữ tạm cư nói riêng tham gia tổ chức Hội là một nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Do đó, Hội LHPN thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo cơ sở Hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động Hội, cải tiến hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ; tập trung xây dựng và củng cố các mô hình, câu lạc bộ nhằm thu hút và phát triển hội viên. Đến nay, Hội LHPN thành phố duy trì trên 10 loại hình tập hợp thu hút hội viên phụ nữ, hơn 80 mô hình, câu lạc bộ, 68 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, trong đó, có 3 hợp tác xã, 2 tổ liên kết… đã thu hút được trên 24 ngàn hội viên tham gia tổ chức Hội”, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Lạt Phan Thị Xuân Thảo cho biết. 

 

VIỆT HÙNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/202206/de-phu-nu-tam-cu-duoc-tham-gia-sinh-hoat-hoi-3120722/