You are currently viewing Di Linh:  Hơn 300 học sinh được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội

Di Linh: Hơn 300 học sinh được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội

(LĐ online) – Ngày 3/6, tại Trường Tiểu học Tân Lâm, huyện Di Linh đã diễn ra buổi tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn xã.

 

Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội cho các em học sinh
Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội cho các em học sinh

 

Tại đây, các em học sinh được các anh chị là đoàn viên Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma tuý; phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền xóa bỏ các phong tục không còn phù hợp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền sơ cấp cứu tai nạn thương tích, tuyên truyền giáo dục kiến thức tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phổ biến tiêm vắc xin Covid-19…

 

Tại buổi tuyên truyền nhiều câu hỏi liên quan được đặt ra, các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi do các anh chị đặt ra. 

 

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, từng bước làm giảm các hành vi vi phạm của các em học sinh. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục pháp luật, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, đảm bảo tốt an ninh học đường.

 

HOÀNG YÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/di-linh-hon-300-hoc-sinh-duoc-trang-bi-kien-thuc-phap-luat-va-ky-nang-thuc-hanh-xa-hoi-3119261/