You are currently viewing Di Linh: Mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên

Di Linh: Mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên

(LĐ online) – Ngày 13/6, tại UBND thị trấn Di Linh, Phòng Văn hoá Thông tin huyện Di Linh tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số của thị trấn Di Linh.

 

Các nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên
Các nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng cho thanh niên

 

Tại đây, học viên là thanh niên đến từ tổ dân phố Di Linh Thượng 1, Di Linh Thượng 2, Ka Ming sẽ được 6 nghệ nhân là những già làng có kinh nghiệm, am hiểu về cồng chiêng và diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên truyền dạy các kỹ năng nghe, cảm thụ tiếng chiêng, cách cầm chiêng, đánh chiêng, phân nhịp, cách cảm âm.

 

Lớp học quy tụ 24 thanh niên là những người nhiệt tình, tâm huyết với văn hoá bản địa.

 

Đại diện Phòng Văn hoá Thông tin huyện cho biết: Lớp truyền dạy cồng chiêng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo tồn và phát triển văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên trong tình hình hiện nay. Từ đó phát triển văn hoá cồng chiêng dân tộc K’Ho trên địa bàn thị trấn, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy việc khai thác, sử dụng di sản văn hoá vào mục đích phát triển kinh tế du lịch của huyện Di Linh, qua đó bảo tồn và phát triển văn hoá cồng chiêng một cách bền vững.

 

Đồng thời, lớp học cũng tạo điều kiện cho đội ngũ nghệ nhân cồng chiêng có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng, từng bước nâng cao chất lượng của phong trào văn hoá cồng chiêng ở địa phương, nâng cao nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần của người dân.

 

Được biết ,đây là lớp truyền dạy thứ 2 do Phòng Văn hoá Thông tin huyện tổ chức, kế hoạch sẽ triển khai thêm 4 lớp học nữa trong năm 2022.

 

HOÀNG YÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/vhnt/202206/di-linh-mo-lop-truyen-day-cong-chieng-cho-thanh-nien-3120651/