You are currently viewing Di Linh: Ra mắt mô hình phòng ngừa tệ nạn xã hội

Di Linh: Ra mắt mô hình phòng ngừa tệ nạn xã hội

(LĐ online) – Sáng 6/5, Công an huyện Di Linh phối hợp với Trường THPT Trường Chinh (Di Linh) tổ chức lễ ra mắt mô hình phòng ngừa tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạp pháp luật trong học sinh. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho 600 học sinh toàn trường. 

 

Ra mắt ban điều hành mô hình phòng ngừa tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạp pháp luật trong học sinh tại Trường THPT Trường Chinh
Ra mắt ban điều hành mô hình phòng ngừa tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạp pháp luật trong học sinh tại Trường THPT Trường Chinh

 

Tại lễ ra mắt, Ban điều hành mô hình đã thông qua kế hoạch khảo sát, quy chế phối hợp; công bố quyết định thành lập, ra mắt mô hình và nêu ra phương án hoạt động nhằm chủ động phối hợp với chính quyền của địa phương, các tổ chức đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan công an trong công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. 

 

Ngoài ra, định kỳ phối hợp tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình và đưa ra các biện pháp quản lý học sinh trong và ngoài trường học, nhằm hạn chế mức thấp nhất học sinh vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc những tệ nạn xã hội. 

 

Sau khi mô hình đi vào hoạt động, lực lượng công an sẽ thường xuyên trao đổi với nhà trường các thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo học sinh để chủ động phòng ngừa. Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình nhằm phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các hành vi đe doạ, hành hung, cưỡng đoạt tài sản của học sinh xung quanh trường học, trên đường đi học và đi học về, thông báo kịp thời với nhà trường các hành vi vi phạm của học sinh, giáo viên nhà trường để cùng phối hợp xử lí. 

 

Việc ra mắt mô hình nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong việc tự phòng ngừa và chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong trường học; đồng thời, tạo ra môi trường an toàn, đảm bảo các hoạt động về dạy và học trong trường học, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhà trường và các ban ngành, đoàn thể trong việc xây dựng trường học an toàn, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa hoạt động vi phạm pháp luật trong học sinh góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại trường học và địa bàn.

 

HOÀNG YÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202206/di-linh-ra-mat-mo-hinh-phong-ngua-te-nan-xa-hoi-3119611/