You are currently viewing Di Linh: Tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng

Di Linh: Tập trung thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được huyện Di Linh tập trung thực hiện những năm qua. Riêng trong năm 2022, đây là một trong 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương này đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. 

 

Ông Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện Di Linh cùng lực lượng chức năng kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh quản lý
Ông Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện Di Linh cùng lực lượng chức năng kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh quản lý

 

Huyện Di Linh hiện có trên 92 ngàn ha đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích đất có rừng trên 83 ngàn ha. Độ che phủ rừng toàn huyện là 51,6 %.

 

Ông Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết: Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện phân bố tại 16 xã, được giao cho 20 đơn vị chủ rừng gồm: 3 công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 2 Ban Quản lý rừng phòng hộ; 14 doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 1 cộng đồng dân cư. Toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện đều có chủ quản lý rõ ràng, không còn diện tích rừng, đất rừng chưa có chủ quản lý.

 

Trao đổi về định hướng thực hiện công tác QLBV&PTR của địa phương, ông Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện ủy Di Linh, nhấn mạnh: Để làm tốt nhất công tác này, Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Di Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện theo tình hình của địa phương. Trên cơ sở Nghị quyết được ban hành, huyện Di Linh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề về rừng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến… Việc thực hiện những giải pháp đồng bộ trên đã góp phần giúp huyện Di Linh giải quyết tốt các vấn đề về QLBV&PTR cho đến thời điểm hiện tại.

 

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trong thực hiện công tác kiểm tra, truy quét, chống chặt, phá rừng, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Di Linh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Hạt Kiểm lâm xây dựng kế hoạch kiểm tra truy quét, ngăn chặn tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện; phối hợp với các đơn vị chủ rừng kiểm tra tại các vùng rừng giáp ranh với xã Phan Sơn, Phan Tiến huyện Bắc Bình, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Các lực lượng tăng cường hoạt động vào các giờ cao điểm trong ngày, kể cả vào ban đêm, các ngày nghỉ để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trên địa bàn huyện, chú trọng tại các điểm nóng, khu vực giáp ranh các xã Tam Bố, Bảo Thuận, Gia Bắc, Sơn Điền, Đinh Trang Thượng…Tăng cường kiểm tra rừng tại khu vực Ka Tường, vùng giáp ranh tại Tiểu khu 725, 726, 727, 728, 729 lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp, Bảo Thuận quản lý và kiểm tra rừng tại Tiểu khu 607, 608A thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng Tân Thượng; Tiểu khu 493a thuộc Ban Quản lý rừng Hòa Bắc – Hòa Nam. Từ đó có chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng, chống cháy rừng trên địa bàn và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

 

Trong 5 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản và điều tra, xác minh xử lý 6 vụ vi phạm, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương 25%). Cụ thể, các hành vi vi phạm gồm: Phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản, tàng trữ lâm sản trái pháp luật. Hiện có 4 vụ đã xử lý, 2 vụ còn lại Hạt Kiểm lâm đang lập các thủ tục để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Ban Quản lý rừng Tân Thượng đã phối hợp với các ban, ngành của huyện, Hạt Kiểm lâm, chính quyền địa phương đã giải tỏa được 0,654 ha cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. 

 

Tại Di Linh, hiện có trên 76 ngàn ha được giao khoán và bảo vệ bởi 2.676 hộ và 9 tập thể, chiếm khoảng 90% diện tích rừng trên toàn huyện. UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị giao khoán bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng.

 

UBND huyện Di Linh cũng đã giao chỉ tiêu kế hoạch trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp cho các đơn vị chủ rừng thực hiện, hoàn thành trong năm 2022. Cụ thể: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh diện tích 130 ha, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp diện tích 120 ha, Ban Quản lý rừng Tân Thượng diện tích 100 ha, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc – Hòa Nam diện tích 100 ha. Các đơn vị đã triển khai tuyên truyền đến từng hộ dân và xây dựng phương án, kế hoạch trồng xen năm 2022…

 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực song tình hình vi phạm tại các vùng rừng giáp ranh vẫn còn tiềm ẩn. Vẫn còn xảy ra những vụ vi phạm vắng chủ. Bởi vậy trong thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề về rừng đã được ban hành, huyện Di Linh tiếp tục chỉ đạo và tổ chức nắm bắt thông tin vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp để ngăn chặn ngay từ khi vụ vi phạm mới xảy ra; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các các nhân, tổ chức có liên quan. 

 

Quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu của tỉnh đề ra về số vụ vi phạm, diện tích rừng/khối lượng lâm sản thiệt hại giảm từ 25-30% so với năm 2021; hạn chế thấp nhất việc để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm; trồng rừng, khôi phục và phát triển rừng trên diện tích đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp.

 

Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, các đơn vị chủ rừng phối hợp thực hiện tốt công tác QLBVR, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, tổ chức lực lượng truy quét tại các vùng trọng điểm phá rừng, khai thác rừng. Theo dõi, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng thực hiện đúng tiến độ phương án đã được phê duyệt.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án lâm nghiệp trên địa bàn huyện; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và chú trọng hơn nữa công tác QLBVR trên diện tích được thuê.Chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm đã khởi tố vụ án, các vụ vi phạm nổi cộm.Tiếp tục rà soát, kiểm tra các diện tích do phá rừng, lấn chiếm trái phép của các năm có kế hoạch giải tỏa, thu hồi trồng lại rừng hoặc tái tạo lại rừng, tránh tái lấn chiếm.

 

Đồng thời triển khai, đôn đốc thực hiện Đề án 1836 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Tăng cường công tác QLBVR, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch trồng 4,9 triệu cây xanh đô thị, cây phân tán trên địa bàn huyện Di Linh theo Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202206/di-linh-tap-trung-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-3119185/