You are currently viewing Đoàn kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng tổ chức lớp xoá mù chữ tại xã Đinh Trang Thượng

Đoàn kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng tổ chức lớp xoá mù chữ tại xã Đinh Trang Thượng

(LĐ online) – Đội sản xuất số 3 thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng đã tổ chức lớp xoá mù chữ tại xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh).

 

Cán bộ, chiến sĩ đội sản xuất số 3 động viên tinh thần bà con tham gia lớp xoá mù chữ
Cán bộ, chiến sĩ đội sản xuất số 3 động viên tinh thần bà con tham gia lớp xoá mù chữ

 

Xã Đinh Trang Thượng là một trong 3 địa bàn xã khó khăn nhất ở huyện Di Linh hiện nay. Đây là nơi sinh sống của 996 hộ dân với gần 4.000 khẩu với trên 75% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hủ tục lạc hậu trong đời sống và sản xuất chưa được xoá bỏ nên đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Đội sản xuất số 3 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng thực hiện việc tổ chức lớp xoá mù chữ tại địa bàn này nhằm nâng cao trình độ dân trí cho người dân.

 

Sau thời gian khảo sát, nhận thấy xã Đinh Trang Thượng đang còn nhiều người mù chữ ở các độ tuổi khác nhau, Đội sản xuất số 3 đã cùng Đội Tri thức trẻ tình nguyện thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền, vận động và mở lớp xóa mù chữ vào các buổi tối trong tuần cho bà con. Hiện có 32 người dân đã tham gia lớp học xoá mù chữ. Lớp học sẽ kéo dài trong 3 tháng. 

 

Ngoài việc dạy chữ xóa mù, các giáo viên sẽ tổ chức tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ, tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202206/doan-kinh-te-quoc-phong-lam-dong-to-chuc-lop-xoa-mu-chu-tai-xa-dinh-trang-thuong-3121825/