You are currently viewing Đơn Dương: Tái canh và ghép cải tạo hơn 130 ha cà phê

Đơn Dương: Tái canh và ghép cải tạo hơn 130 ha cà phê

Theo UBND huyện Đơn Dương, trong 6 năm (từ năm 2015 – 2021), địa phương đã có hơn 130 ha cà phê được tái canh và ghép cải tạo. 

 

Hiện, huyện Đơn Dương có tổng diện tích trên 1.500 ha cà phê với nhiều chủng loại khác nhau. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động với nhiều nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình Tái canh cây cà phê cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, giai đoạn 2015 – 2021, huyện đã có hơn 130 ha cà phê già cỗi được tái canh, ghép cải tạo, chuyển đổi sang giống cây cà phê có năng suất, chất lượng cao như: TR4, TR9, catimor… Trong đó, cà phê vối: 61 ha, cà phê chè: 78 ha; diện tích tái canh cà phê từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Nhà nước là hơn 31ha/139 ha.

 

Qua khảo sát, năng suất vườn cà phê sau tái canh, ghép cải tạo tăng khoảng 20%; trung bình năng suất cà phê đạt 30 tạ/ha, các vườn tái canh, ghép cải tạo năng suất đạt khoảng 35 tạ/ha. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, nhất là bà con vùng khó khăn.

 

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Đơn Dương dự kiến tái canh, ghép cải tạo 40 ha cà phê; trong đó, cà phê vối: 20ha, cà phê chè: 20ha. Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, huyện tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với Chương trình Cà phê tái canh, cải tạo vườn cây cà phê. Đồng thời, rà soát, kiểm tra các diện tích già cỗi, kém năng suất; vận động nông dân tái canh hoặc ghép cải tạo những giống mới có năng suất và hiệu quả kinh tế cao; hỗ trợ về dạy nghề trồng và chăm sóc cà phê; hỗ trợ cây giống cho nông dân…

 

LÂM TRANG


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202206/don-duong-tai-canh-va-ghep-cai-tao-hon-130-ha-ca-phe-3120040/