You are currently viewing Đức Trọng: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đức Trọng: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

(LĐ online) – Ngày 6/4, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đã chủ trì hội nghị về tình hình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng chủ trì hội nghị

 

Theo UBND huyện Đức Trọng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phân bổ do huyện quản lý là gần 473 tỷ đồng, đến ngày 31/3/2022, lũy kế khối lượng thực hiện đạt hơn 132 tỷ đồng và số kinh phí giải ngân gần 40 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch vốn. 

 

Như vậy, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trong 3 tháng đầu năm còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, chủ yếu tập trung ở các công trình chuyển tiếp, kế hoạch vốn chuyển tiếp chiếm khoảng 77% kế hoạch vốn phân bổ. 

 

Nguyên nhân triển khai vốn đầu tư công chậm là do một số công trình chuyển tiếp đã được bố trí vốn dứt điểm đang giải quyết xử lý kỹ thuật phát sinh, điều chỉnh bổ sung hạng mục đầu tư từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, tham mưu xử lý và điều chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật nên chưa có khối lượng giải ngân trong năm 2022. 

 

Ngoài ra, một số công trình chuyển tiếp đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đối với các công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thi công thì đến nay chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành từng giai đoạn làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn. Tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư của các công trình khởi công mới còn quá chậm, đặc biệt là các công trình phân bổ từ nguồn vốn ngân sách huyện. 

 

Đối với tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, một số xã đã hoàn tất phê duyệt dự toán và đang triển khai thu kinh phí đối ứng. Tuy nhiên, qua khảo sát, một số xã đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do giá một số loại vật liệu biến động, vượt so với dự toán được phân bổ.

 

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trên, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện, đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kịp thời đề xuất, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triền khai đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt là các nội dung liên quan đến xử lý kỹ thuật phát sinh, điều chỉnh, thay đổi hạng mục. Đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu từng giai đoạn, thanh toán theo lộ trình kế hoạch vốn phân bổ; hoàn tất thủ tục đầu tư của các công trình khởi công mới. Đồng thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng công trình của các công trình chuyển tiếp sang năm 2022. 

 

N.MINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202204/duc-trong-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-3110403/