You are currently viewing Đức Trọng họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Đức Trọng họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

(LĐ online) – Chiều 24/3, các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Đức Trọng có 2 đơn vị chủ rừng nhà nước, gồm các ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Tà Năng. Ngoài ra, còn có 26 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng để triển khai thực hiện dự án liên quan đến lâm nghiệp, với tổng diện tích hơn 6.366 ha và 3 cá nhân thuê đất, thuê rừng để triển khai thực hiện các dự án, với diện tích hơn 103 ha; đồng thời, giao khoán đất lâm nghiệp cho 175 hợp đồng/2.077 ha và giao rừng cho 1 cộng đồng dân cư thôn, với diện tích 66 ha.

 

Trong năm 2021, mặc dù còn gặp nhiền khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện; sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tập thể lãnh đạo UBND huyện cùng cấp ủy, chính quyền cấp xã, các ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng, trồng cây phân tán, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trong để tập trung tổ chức triển khai thực hiện, qua đó, đạt được một số kết quả khả quan, số vụ vi phạm giảm 12 vụ tương đương 15,8% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Sự phối hợp giữa chủ rừng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng đôi khi chưa được thường xuyên, đồng bộ và chặt chẽ. Tình trạng xâm hại rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, mua bán lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra, đặc biệt tình trạng phá rừng, ken cây, đổ hóa chất làm chết cây, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp hiện đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trong huyện. Mặt khác, các đơn vị chủ rừng chưa chủ động trong công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác kiểm tra các hoạt động về lâm nghiệp của đơn vị chủ rừng chưa thường xuyên…

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các xã và ban quản lý bảo vệ rừng trong năm vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm nóng về lấn chiếm, xâm hại rừng xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ban quản lý rừng cần tập trung làm tốt công tác trồng rừng tập trung, trồng xen và giải tỏa. Đồng thời, phải xác định được các điểm nóng để đề xuất cho UBND huyện bố trí kinh phí để trồng rừng vành đai; cung cấp đầy đủ những hộ tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng cho các địa phương; phải luân chuyển cán bộ tiểu khu liên tục… Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn liên quan.

 

N.MINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/duc-trong-hop-ban-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-3108570/