You are currently viewing Đức Trọng tổ chức thi tuyển công chức cấp xã

Đức Trọng tổ chức thi tuyển công chức cấp xã

(LĐ online) – Ngày 9/4, Huyện Đức Trọng tổ chức vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã với sự tham gia của 30 thí sinh. Đây là các thí sinh đã vượt qua vòng 1 được tổ chức trước đó, với phần thi bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức và năng lực chung.

 

Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã
Khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã


Ở vòng 2 này, thí sinh trả lời phỏng vấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng.

Theo kế hoạch, huyện Đức Trọng tuyển dụng 18 chỉ tiêu về các chức danh gồm: Văn phòng – Thống kê: 4 chỉ tiêu; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 6 chỉ tiêu; Tài chính – Kế toán: 1 chỉ tiêu; Tư pháp – Hộ tịch: 3 chỉ tiêu và chức danh Văn hóa – Xã hội: 4 chỉ tiêu.

Được biết, việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã đã được huyện Đức Trọng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yếu công khai, phát hành và thu nhận hồ sơ đảm bảo đúng các yêu cầu theo quy định đề ra.

Kỳ thi nhằm tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ để bổ sung đội ngũ công chức cấp xã, thị trấn thuộc huyện, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu chức danh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

N.MINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202204/duc-trong-to-chuc-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-3110903/