You are currently viewing Gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng 2022

Gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng 2022

(LĐ online) – Chiều ngày 10/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gặp mặt đại diện trí thức tiêu biểu năm 2022 với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 100 trí thức tiêu biểu. TS.Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm Đồng đã chủ trì buổi gặp mặt. 

 

TS.Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
TS.Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

 

Phát biểu gặp mặt, TS.Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua; khẳng định khoa học, công nghệ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin khai quát về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian qua, những thành tựu quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, kết quả thực hiện những chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, những định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn 2022-2025 để đội ngũ trí thức khoa học có thêm thông tin; qua đó, mong muốn các nhà khoa học, trí thức đề xuất ý tưởng góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển. 

 

Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức tiêu biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kể bổ sung làm rõ các cơ chế, chính sách; khẳng định niềm tin của đội ngũ trí thức vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào con đường phát triển đi lên, tự hào về những thành tựu kinh tế xã hội của quê hương Lâm Đồng. Đồng thời, đặt ra nhiều vấn đề về phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh; bảo vệ môi trường, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; giải pháp phát triển nông nghiệp cao; chỉnh trang đô thị, phát triển xanh bền vững; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực đời sống; bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, bảo tồn di sản; phát triển du lịch chất lượng cao; gìn giữ an ninh quốc phòng, an toàn xã hội…

 

Các trí thức tiêu biểu đóng góp ý kiến
Các trí thức tiêu biểu đóng góp ý kiến

 

UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ trí thức khoa học, khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức là tài sản vô giá trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ tri thức, tạo điều kiện cho các tri thức, các nhà khoa học phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cống hiến; mong muốn đội ngũ trí thức không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát tinh thần sáng tạo, quan tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

 

Toàn cảnh gặp mặt
Toàn cảnh gặp mặt

 

Gặp mặt nhằm tôn vinh động viên, khích lệ đội ngũ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo, đề xuất giải pháp hay, cách làm hiệu quả tiếp tục đóng góp trí tuệ vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Đây cũng là dịp để đội ngũ trí thức trong tỉnh nhận thức sâu sắc về trách nhiệm với xã hội; tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương. 

 

QUỲNH UYỂN


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/gap-mat-tri-thuc-tieu-bieu-tinh-lam-dong-2022-3120421/