You are currently viewing Giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông tại Di Linh

Giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông tại Di Linh

(LĐ online) – Ngày 9/6, tại huyện Di Linh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Thiện Đồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình giao thông từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn huyên. 

 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Di Linh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Di Linh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

Theo báo cáo của UBND huyện Di Linh, tổng số dự án phát triển đường giao thông có thực hiện bồi thường do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu trương đầu tư là 6 dự án gồm: Đường Liên xã Liên Đầm – Tân Châu – Tân Thượng, đường nội thị thị trấn Di Linh, đường thôn Lộc Châu (Tân Nghĩa), đường Hoà Ninh đi Thôn 6 (Đinh Trang Hoà), đường tránh ngập Đi Lạc – Bảo Thuận, đường vành đai Đông Bắc thị trấn Di Linh; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là trên 5,8 tỷ đồng, diện tích bị ảnh hưởng là trên 39 ha; tổng số hộ ảnh hưởng là 1.405 hộ. 

 

Các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nhằm phục vụ việc đi lại, vận chuyển giao thương hàng hoá của Nhân dân được tốt hơn nên đa số đều nhận được sự ủng hộ của Nhân dân có diện tích đất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa thống nhất cao trong công tác hiến đất, tài sản gắn liền với đất và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện công trình. Trong khi đó, nguồn vốn bố trí chưa đảm bảo để thực hiện việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện. 

Ngoài ra, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, chồng chéo; quy trình, thủ tục thu hồi đất thực hiện các dự án mất nhiều thời gian dẫn đến kéo dài. Hiện nay, trên địa bàn Di Linh có nhiều biến động về giá trị ảnh hưởng lớn đến công tác vận động người dân trong công tác ban giao mặt bằng để triển khai các công trình giao thông dẫn đến tiến độ dự án chậm và kéo dài… 

 

Từ những kết quả và tồn tại, UBND huyện kiến nghị HĐND tỉnh xem xét để có ý kiến với UBND tỉnh sửa đổi quyết định về việc uỷ quyền phê duyệt một số nội dung liên quan đến công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; hướng dẫn UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp vận động Nhân dân hiến đất để tạo mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình khác tại các địa phương theo hướng thuận tiện, nhanh gọn, không gây khó khăn phiền hà cho nhân dân; kiến nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kịp thời các nguồn vốn thực hiện dự án, đặc biệt là nguồn kinh phí để chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi để đảm bảo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai theo đúng tiến độ… 

 

Sau khi lắng nghe ý kiến các thành viên trong đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Thiện Đồng đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị huyện Di Linh trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thời gian qua; đồng thời, ghi nhận những khó khăn, hạn chế, kiến nghị của địa phương đối với công tác này.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND huyện cần bố trí kinh phí kịp thời để đền bù cho người dân trong thời gian sớm; giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng sạch trước khi giao cho chủ đầu tư, tránh gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện và tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài; xác định giá các loại tài sản về hoa màu, vật, kiến trúc công khai, bố trí vốn để thanh toán trước khi đầu tư…

 

Đồng thời, trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, huyện đặc biệt quan tâm đến các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. Huyện Di Linh cũng cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện việc tái định cư, cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; thực hiện đúng các quy định của nhà nước, của tỉnh về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết xử lí các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công vụ như vận động, tuyên truyền hoặc cưỡng chế.  

 

Những khó khăn và kiến nghị của UBND huyện sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, đưa vào chương trình làm việc với UBND tỉnh nhằm tìm giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng, phục vụ thực hiện các dự án đầu tư công của tỉnh.

 

HOÀNG YÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/giam-sat-cong-tac-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-cac-cong-trinh-giao-thong-tai-di-linh-3120157/