You are currently viewing Giao ban công tác dân vận khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

Giao ban công tác dân vận khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

(LĐ online) – Sáng 30/3, đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh quý I, năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp Nhân dân; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; phân tích, đánh giá những những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đồng thời đề xuất các kiến nghị và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới… Theo đó, trong quý I/2022, tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh cũng đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Trong quý I/2022, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh cũng đã tập trung công tác chăm lo tết cho người dân với hàng trăm ngàn phần quà được trao cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón tết. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn cũng đã được MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh triển khai hiệu quả trong quý I. 

 

Đại biểu trình bày ý kiến tham luận tại hội nghị
Đại biểu trình bày ý kiến tham luận tại hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh trong quý I, năm 2022. Cùng với đó, đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục tăng cường nắm tình hình Nhân dân để phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; chú trọng tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm an toàn trật tự giao thông trên địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác dân vận cũng như xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chích sách pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương…

 

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

DUY DANH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/giao-ban-cong-tac-dan-van-khoi-mttq-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tinh-3109383/