You are currently viewing HĐND huyện Lâm Hà tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2022

HĐND huyện Lâm Hà tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2022

(LĐ online) – Chiều 6/4, HĐND huyện Lâm Hà khóa VII đã tổ chức kỳ họp lần thứ 5 – kỳ họp chuyên đề năm 2022 để thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thông qua các nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền khác. Kỳ họp do đồng chí Hoàng Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Huyến – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà chủ trì.

 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà - Hoàng Thanh Hải phát biểu bế mạc kỳ họp
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà – Hoàng Thanh Hải phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lâm Hà đã thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm: Tờ trình về việc bổ sung một số điều của Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện ban hành Quy chế chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số công trình khởi công mới năm 2022; Tờ trình về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư một số công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện Lâm Hà. 

 

Với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 5 của HĐND huyện Lâm Hà khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện Lâm Hà phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Lâm Hà cũng đã biểu quyết thống nhất cao thông qua 4 nghị quyết, quyết định chủ trương 09 dự án đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng huyện Lâm Hà; thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về ban hành quy chế chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp khẳng định sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, chính quyền huyện Lâm Hà trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các hành động cụ thể, các chương trình, dự án thiết thực. Qua đây cũng thể hiện rõ sự chủ động của HĐND huyện trong vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của huyện. 

 

Cùng với đó, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà Hoàng Thanh Hải cũng đề nghị để sớm triển khai thực hiện để đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án sớm được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tập trung  giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các dự án HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp hôm nay được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

 

DUY DANH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/hdnd-huyen-lam-ha-to-chuc-ky-hop-chuyen-de-nam-2022-3110422/