You are currently viewing Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ 8

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ 8

(LĐ online) – Sáng 7/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Hội nghị do các đồng chí: Phạm Thanh Quan – Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Phương Thảo và Lương Văn Mừng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì. Hội nghị được tổ chức để sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022; trao cờ, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (từ năm 2017 – 2021).

 

Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong Quý I năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng đảng, công tác tuyên tuyền, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền đến các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc. 

 

Nhìn chung, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Khối ổn định; các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên đón tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể Khối và các ban tham mưu của Đảng ủy đã chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình kế hoạch công tác; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả phù hợp với tình hình, vừa thực hiện nhiệm phòng chống dịch Covid-19. 

 

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Trong Quý I vừa qua, đa số các cơ quan, đơn vị trong khối đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Cấp ủy các cấp trong Khối cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung tuyên truyền sâu rộng về chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Cấp ủy các cấp trong Khối cũng đã quan tâm, công tác xây dựng Đảng, chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, xây dựng nghị quyết, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát của đảng bộ, chi bộ để triển khai thực hiện đồng bộ trong Đảng bộ Khối. 

 

Các đoàn thể trong Khối đã triển khai tổ chức sôi nổi các hoạt động phong trào, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, phát huy tinh thần rèn luyện, học tập, tích cực trong công tác, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

 

Trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ cơ sở Cục thuế tỉnh
Trao cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ cơ sở Cục thuế tỉnh

 

Trong Quý I năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 26 quần chúng ưu tú vào Đảng; xét chuyển đảng chính thức cho 39 đồng chí; tiến hành chuyển sinh hoạt đảng đi cho 51 đồng chí; tiếp nhận 11 đảng viên đến sinh hoạt tại Đảng bộ Khối; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí 30, 40 năm tuổi Đảng. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ Quý I vừa qua và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

 

Trao bằng khen của Ban Thường vụ cho các tập thể
Trao bằng khen của Ban Thường vụ cho các tập thể

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng Phạm Thanh Quan đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc Khối đạt được trong Quý I vừa qua; đồng thời, đề nghị các cấp ủy trong Khối cần quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm trong quý II như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng – hệ thống chính trị năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; phấn đấu hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2022. 

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước trong. Triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

 

Trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân
Trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân

 

Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022. Lãnh đạo triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tiếp tục quan tâm công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng; công tác tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

 

Dịp này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã công bố quyết định và trao cờ, bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân thuộc Khối đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (từ năm 2017 – 2021). Trong đó, có 1 tập thể được nhận cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh; 3 tập thể được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Đảng bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Chi bộ 6 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt; có 9 cá nhân đảng viên trong Khối được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 

DUY DANH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-khoi-cac-co-quan-tinh-lan-thu-8-3110557/