You are currently viewing Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(LĐ online) – Chiều 30/3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Đặng Trí Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.  

 

 Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
Ông Nguyễn Công Thạnh – Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

 

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lâm Đồng, cuộc tổng điều tra điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đã được thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 3 – 4/2021 và giai đoạn 2 được thực hiện trong tháng 7/2021. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của 4 nhóm đơn vị điều tra gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thu thập thông tin cơ bản về lao động, thu nhập của người lao động, kết quả thu chi năm 2020 của các cơ sở hành chính; tổ chức chính trị – xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Qua cuộc tổng điều tra giúp cung cấp thông tin, phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của tỉnh Lâm Đồng nói chung và các địa phương nói riêng. Đồng thời, xây dựng chính sách, phản ánh cụ thể và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, là cơ sở quan trọng để rà soát, bổ sung thông tin, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP và các chỉ tiêu kinh tế khác…

 

Đến nay, sau một năm triển khai cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của ban chỉ đạo, thành viên tổ thường trực cấp tỉnh, huyện, xã và đặc biệt là lực lượng điều tra viên, giám sát viên, công tác tổng điều tra kinh tế của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành đảm bảo thời gian, nội dung yêu cầu của phương án và kế hoạch điều tra. Kết quả tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được Ban Chỉ đạo Trung ương xếp loại giỏi, xếp vị thứ nhất vùng Tây Nguyên, vị thứ 11 cả nước, được tặng cờ thi đua của Bộ trưởng; Điều tra cơ sở hành chính được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Kết thúc điều tra khối doanh nghiệp, toàn tỉnh Lâm Đồng đã kê khai điều tra 7,762/7.865 doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng điều tra, đạt tỷ lệ 98,7%; còn 103 doanh nghiệp không kê khai thuộc đối tượng giải trình (doanh nghiệp không tìm thấy, không liên lạc được, nộp thuế thay ngân sách,…). Trong đó, có 7.553 doanh nghiệp và 209 hợp tác xã đã kê khai điều tra thu phiếu.

 

Đồng chí Đặng Trí Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Đồng chí Đặng Trí Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tính đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 5.394 doanh nghiệp và 209 hợp tác xã thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp đang hoạt động có doanh thu, chi phí là 4.297 đơn vị, 277 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 740 doanh nghiệp đang hoạt động không có doanh thu, chi phí; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể là 885; doanh nghiệp giải thể, phá sản là 260 đơn vị và doanh nghiệp thành lập không đầu tư, không hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.272 đơn vị.

 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Lâm Đồng đã điều tra 520/520 đơn vị hành chính, tỷ lệ 100%; điều tra 868/921 đơn vị sự nghiệp, đạt 94,2% và 75/75 đơn vị hiệp hội, đạt 100% đơn vị điều tra theo quy định. Chất lượng công tác điều tra đảm bảo thu thập, kê khai đúng phạm vi, loại hình theo quy định. Các phiếu điều tra đã thực hiện đúng nội dung, phương pháp, đầy đủ thông tin chi tiết theo từng đơn vị; số liệu và thông tin thu thập trên các phiểu cơ bản đảm bảo tính logic giữa các phần trong phiếu điều tra. 

 

Kết quả điều tra thu thập thông tin khối cá thể trên địa bàn toàn tỉnh đã điều tra thu phiếu 70.789 cơ sở, đạt tỷ lệ 99,2% so tổng số cơ sở lập danh sách (71.333 cơ sở) còn 544 cơ sở tạm ngừng, ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

 

Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc
Ông Nguyễn Công Thạnh – Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trí Dũng nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng thì số liệu thống kê từ các cuộc tổng điều tra và điều tra đóng vai trò rất quan trọng, nhằm đánh giá hiện trạng, tham mưu đề xuất cho các cấp lãnh đạo. Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện với nhiều điểm mới trong bối cảnh nhu cầu thông tin thống kê ngày càng cao hơn với mức độ phân bổ chi tiết hơn. Cụ thể, thực hiện đổi mới nội dung và cách thức thu thập thông tin, sử dụng triệt để các nguồn dữ liệu hành chính; cập nhật và áp dụng khái niệm chuẩn quốc tế về đơn vị cơ sở; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn của tổng điều tra; đổi mới cách thức phối hợp với các bộ, ngành trong thực hiện tổng điều tra; nâng cao chất lượng thông tin và tiết kiệm kinh phí.

 

Ngoài ra, trong cuộc tổng điều tra này, đơn vị điều tra là cơ quan hành chính do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện. Kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2021 với hệ thống các chỉ tiêu thống kê chi tiết, đầy đủ, những chuyên đề phân tích chuyên sâu sẽ đáp ứng yêu cầu thống kê thông tin, hỗ trợ hiệu quả cho việc lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

 

Dịp này, hội nghị cũng đã tiến hành trao Bằng khen của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 

HOÀNG SA


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202203/hoi-nghi-tong-ket-tong-dieu-tra-kinh-te-va-dieu-tra-co-so-hanh-chinh-nam-2021-3109387/