You are currently viewing HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC:Đánh giá công tác tổ chức – xây dựng Đảng quý I năm 2022

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC:Đánh giá công tác tổ chức – xây dựng Đảng quý I năm 2022

(LĐ online) – Chiều ngày 4/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức – xây dựng Đảng quý I năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Hội nghị dưới sự điều hành chủ trì của đồng chí Mai Văn Chính – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

 

Các đồng chí chủ trì và đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức - xây dựng Đảng quý I năm 2022 tại điểm cầu Lâm Đồng.
Các đồng chí chủ trì và đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức – xây dựng Đảng quý I năm 2022 tại điểm cầu Lâm Đồng.

 

Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự và chủ trì có đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.  

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác tổ chức – xây dựng Đảng quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

 

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Quán triệt Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt Kết luận số 27 KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020. Quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Quán triệt Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương. 

 

NGUYỆT THU


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-danh-gia-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-quy-i-nam-2022-3110052/