You are currently viewing Hơn 200 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia lớp tập huấn bảo vệ môi trường

Hơn 200 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia lớp tập huấn bảo vệ môi trường

(LĐ online) – Trong 2 ngày 28 và 29/3, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh tại hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng. 

 

Các cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia lớp tập huấn
Các cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia lớp tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có đại diện cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thường trực Hội Cựu chiến binh của hai huyện và gần 200 cán bộ, hội viên cựu chiến binh các cấp tại Lâm Hà và Đức Trọng. 

 

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh được chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường khái quát về thực trạng môi trường nông thôn, các nguyên nhân gây nên ô nhiễm môi trường, sự cần thiết và các biện pháp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, những cách làm hay và mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả do các cấp hội triển khai cũng được giới thiệu nhằm nhân rộng và lan tỏa các việc làm có ích. 

 

Tại buổi tập huấn, các cấp Hội cũng đã xây dựng và triển khai mô hình cựu chiến binh tuyên truyền, vận động người dân thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật và thu gom, phân loại rác thải đúng quy định. 

 

Các lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ; trồng hoa, cây xanh xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, góp phần cùng địa phương hoàn thiện và đạt chuẩn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

 

NHẬT QUỲNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/hon-200-can-bo-hoi-vien-cuu-chien-binh-tham-gia-lop-tap-huan-bao-ve-moi-truong-3109224/