You are currently viewing Huy động toàn thể các lực lượng vào cuộc khẩn trương đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19

Huy động toàn thể các lực lượng vào cuộc khẩn trương đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19

(LĐ online) – Ngày 13/6, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và  UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm đảm bảo độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 5/2022, tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ Y tế cấp 514.070 liều vắc xin Pfizer (trong đó có 434.070 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên tiêm mũi 1, mũi 2; người từ 18 tuổi trở lên tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2 và 80.000 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi). 

 

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại TP Đà Lạt

 

Hiện, Sở Y tế vừa tiếp nhận và tiếp tục phân bổ 73.000 liều vắc xin để tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 6/2022. Như vậy, số lượng vắc xin trong tháng 6 trên địa bàn tỉnh là rất lớn, cần huy động toàn thể các lực lượng vào cuộc khẩn trương phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin mới đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo quy định. 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi người dân được tiêm đủ liều vắc xin theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt là tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm đủ liều nhắc lại (lần 1, lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên, tuyệt đối không để vắc xin hết hạn sử dụng, UBND  tỉnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị  khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

 

Sở Y tế tiếp tục thực hiện tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đặc biệt là việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; đảm bảo tiêm an toàn, hiệu quả; tiếp tục chủ động rà soát các đối tượng thuộc diện phải tiêm và đề xuất với Bộ Y tế nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 để bao phủ vắc xin trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 5 tuổi trở lên; vận động Nhân dân đồng thuận sử dụng vắc xin để đi tiêm và đưa con em mình đi tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, đặc biệt là tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm đủ liều nhắc lại (lần 1, lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đi tiêm trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19. Hỗ trợ ngành y tế trong việc sử dụng, nhập liệu và xử lý các phản ánh của người dân về các sai sót trong quá trình nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng. Tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin để vận động Nhân dân đi tiêm và đưa con em mình đi tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, đặc biệt là tập trung tuyên truyền đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. 

 

Tuyên truyền về lợi ích tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19, cách theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng. Phổ biến cho người dân về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng Covid 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát lại toàn bộ số học sinh và các trường hợp từ 5 đến dưới 18 tuổi hiện chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1, mũi 2, lập danh sách theo từng địa phương và gửi về Sở Y tế để chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức tiêm vét cho các trường hợp này theo quy định. 

 

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các cấp phối hợp với ngành y tế trong việc thực hiện quy trình xác định mã định danh cho các đối tượng trước khi tiêm chủng. 

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý chưa tiêm đủ liều vắc xin gửi về Sở Y tế, tránh bỏ sót đối tượng; phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch cụ thể của ngành y tế, đảm bảo các đối tượng được tiêm vắc xin đầy đủ, đúng tiến độ. Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế thực hiện các hoạt động trong kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận đưa con em từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm và mọi người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm ngay các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ theo lịch tiêm của ngành y tế. 

 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân đi tiêm và tuyên truyền về lợi ích tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng. Phổ biến đầy đủ đến người dân trên địa bàn về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. 

 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân đi tiêm; tiến hành đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mũi nhắc lại lần 1, lần 2 cho đối tượng cần tiêm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh. Đồng thời, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho các các xã, phường, thị trấn; đối với các nơi tiêm chủng chậm cần phối hợp với ngành y tế điều ngay lực lượng hỗ trợ để tiêm nhanh nhất có thể.

 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động trang thiết bị, lực lượng (thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ, y tế thôn bản, cộng tác viên dân số…) khẩn trương phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn để tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, thực hiện việc đón tiếp, đo thân nhiệt, hỗ trợ cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin; hỗ trợ nhập liệu thông tin người tiêm vào hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

 

Đảm bảo tổ chức nhiều điểm tiêm chủng, nhiều bàn tiêm và thành lập các đội tiêm chủng lưu động để có thể chủ động tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 tại cộng đồng, tuyệt đối không để tập trung đông người và người dân phải đi quá xa đến điểm tiêm chủng. 

 

AN NHIÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/huy-dong-toan-the-cac-luc-luong-vao-cuoc-khan-truong-day-manh-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-3120657/