You are currently viewing Khởi động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Khởi động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

(LĐ online) – Thông tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 sẽ tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 22/6 đến ngày 1/10/2022. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích.

 

Các tác phẩm dự thi được khuyến khích phản ánh việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt tặng và hướng dẫn người dân huyện Đam Rông sử dụng chế phẩm sinh học
Các tác phẩm dự thi được khuyến khích phản ánh việc triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, thanh niên. Trong ảnh: Đoàn Trường Đại học Yersin Đà Lạt tặng và hướng dẫn người dân huyện Đam Rông sử dụng chế phẩm sinh học

 

Nội dung các tác phẩm dự thi cần phản ánh chính xác, hiệu quả những kết quả của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; kết quả tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới.

 

Ngoài ra, nội dung các tác phẩm có thể phản ánh kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; việc thực hiện Kết luận 01, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đòan toàn quốc lần thứ XI; công tác xây dựng Đoàn…

 

Các tác phẩm dự thi thuộc tất cả các loại hình báo chí hợp pháp được đăng tải từ ngày 1/6 đến ngày 1/10/2022, thuộc 1 trong 2 thể loại: Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Đối tượng tham gia Giải là tất cả các nhà báo chuyên hoặc không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Số lượng tác phẩm dự Giải của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí không giới hạn. 

 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 22/6 – 1/10/2022 tại địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội); email: [email protected] Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2022.

 

Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 có 2 giải A, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

 

V.QUỲNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/bantre/202206/khoi-dong-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-thieu-nhi-nam-2022-3120936/