You are currently viewing Ký kết triển khai Chương trình An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân

Ký kết triển khai Chương trình An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân

(LĐ online) – Chiều 7/6, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác và kế hoạch năm 2022 về thực hiện Chương trình An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân.

 

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên

 

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên cùng trao đổi, thỏa thuận về các nội dung hợp tác trong Chương trình An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân. 

 

Nội dung hợp tác nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm PVI. Bảo hiểm PVI cung cấp các sản phẩm với giá cả ưu đãi cho hội viên, nông dân. Hai bên sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu các cấp Hội, nông dân, câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã và thiết kế các gói sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng, từng hộ gia đình. 

 

Đồng thời, Bảo hiểm PVI tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện phục vụ người nông dân như: Tết Sum vầy, Phiên chợ quê và các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức Hội trên địa bàn Lâm Đồng. 

 

Hai bên đã bàn thảo kế hoạch hợp tác cũng như chương trình sơ kết, tổng kết từng giai đoạn, đánh giá kết quả trong thực tế để có điều chỉnh thích hợp. Đây là một trong những hoạt động của Hội Nông dân nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của nông dân, tăng cường sự hỗ trợ của tổ chức Hội với đời sống nông dân.

 

D.QUỲNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/ky-ket-trien-khai-chuong-trinh-an-sinh-xa-hoi-phuc-loi-cho-hoi-vien-nong-dan-3119790/