You are currently viewing KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022):55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022):55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022)

Cùng với cả nước, lực lượng Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Lâm Đồng tuy có tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ, nhưng tựu trung đều có chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ Giám đốc Công an tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp vận động quần chúng, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự… 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xất sắc trong Phong trào thi đua TDBVANTQ năm 2021
Lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xất sắc trong Phong trào thi đua TDBVANTQ năm 2021

 

Trong kháng chiến cũng như trong thời bình, lực lượng Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phong trào TDBVANTQ) Công an tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng kiện toàn, trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cụ thể, Cách mạng tháng Tám thành công, UBND hai tỉnh Lâm Viên, Đồng Nai Thượng được thành lập, cùng với đó lực lượng Công an Nhân dân hình thành. 

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, ổn định trật tự xã hội giai đoạn từ sau khi giành được chính quyền đến khi Hiệp định Genève được ký kết (tháng 7/1954) của lực lượng công an là công tác gây dựng cơ sở, xây dựng, củng cố phong trào, tuyên truyền đường lối cách mạng, vận động quần chúng đấu tranh đòi Mỹ – Ngụy thi hành Hiệp định Genève. Đến giữa năm 1967, Bộ Công an quyết định thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã”, gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động Nhân dân tích cực tham gia Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng công an xã. 

 

Cùng với đó, Bộ Công an đã tăng cường chi viện thêm cán bộ cho Công an Lâm Đồng – Tuyên Đức – Đà Lạt, tổ chức chuyên trách làm công tác xây dựng, vận động quần chúng ngày càng được củng cố. Qua đó, đã đề xuất hàng trăm kế hoạch lớn, nhỏ để xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức vận động quần chúng đấu tranh chống các âm mưu chiến lược của địch; đồng thời phối hợp với quân đội tổ chức các trận đánh có quy mô khác nhau, quyết tâm mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt, thời điểm tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, lực lượng Công an Lâm Đồng – Tuyên Đức – Đà Lạt đã đóng góp vai trò quan trọng. Trong từng giây phút lịch sử đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang và Nhân dân vượt qua mọi thử thách cam go, vừa chiến đấu vừa củng cố xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ các thành quả cách mạng, đánh bại mọi âm mưu, hoạt động của bọn đế quốc và tay sai, vô hiệu hóa các tổ chức gián điệp Mỹ – Ngụy, góp phần giải phóng đất nước, giải phóng quê hương để bước vào trang sử mới: Bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong lúc người dân Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung đang tập trung phát triển kinh tế – xã hội, dựng xây quê hương, đất nước thì các thế lực thù địch vẫn ra sức tìm cách phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Tại Lâm Đồng, nhiều tổ chức phản động có ý đồ nhen nhóm, âm mưu bạo loạn; trong vùng đồng bào dân tộc tiểu số, tổ chức Fulro được đế quốc “hà hơi” tiếp sức đã trỗi dậy phá hoại cách mạng. Do đó, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội lại càng thêm phức tạp, nặng nề. 

 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy – lãnh đạo Công an tỉnh về đẩy mạnh Phong trào Quần chúng đấu tranh phòng, chống vượt biên trốn ra nước ngoài và Phong trào Vận động gia đình kêu gọi Fulro trở về; Công an các địa phương đã triển khai phát động Phong trào TDBVANTQ, tham mưu cho cấp ủy, củng cố chính quyền vận động bà con yên tâm định canh, định cư, nhanh chóng vô hiệu hóa các cơ sở của Fulro ngoài rừng. Tổ chức nhiều tổ công tác cắm chốt để phát động quần chúng ở các xã vùng sâu hẻo lánh, cùng với Nhân dân phát hiện, bóc gỡ nhiều cơ sở, tổ chức Fulro…

 

Lực lượng làm công tác Xây dựng phong trào quần chúng cũng được củng cố, kiện toàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức nhiều đợt phát động quần chúng tham gia ổn định tình hình an ninh trật tự, quản lý, giáo dục, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền và tích cực tham gia xây dựng bảo vệ chính quyền Nhân dân. 

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, sức ép đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng gia tăng. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, lực lượng Xây dựng phong trào quần chúng Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, gồm: Phong trào Đấu tranh chống vượt biên trốn ra nước ngoài; Phong trào Cải tạo, cảm hóa Fulro hòa nhập cộng đồng; Phong trào Đấu tranh chống phản động lợi dụng tôn giáo… Trong đó, Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được triển khai quyết liệt, kết quả đã góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phục vụ có hiệu quả thiết thực các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

 

Từ năm 1995 đến nay, lực lượng Xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Nổi bật là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Phong trào và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm xây dựng Phong trào TDBVANTQ. Phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ ANTT. 

 

Song song với đó, đã tham mưu tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm. Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền trong và ngoài ngành Công an tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ với nội dung, hình thức phong phú. 

 

Thông qua công tác phát động xây dựng Phong trào TDBVANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, cán bộ và Nhân dân đã cung cấp hàng trăm ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác ANTT. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục và đưa kiểm điểm trước dân nhiều đối tượng hình sự, ma túy, gây rối làm mất trật tự, an ninh; xử phạt hành chính đối tượng vi phạm an ninh, trật tự; đưa đối tượng vào quản lý tại xã, phường, thị trấn; lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện… góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. 

 

Trên chặng đường hình thành và phát triển, lực lượng Xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an tỉnh Lâm Đồng đã ngày một trưởng thành. Nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị “Quyết thắng”, đơn vị “Tiên tiến”; Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Đặc biệt, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng “Huân Chương bảo vệ Tổ quốc” (Hạng 3) và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Công an tặng Cờ thi đua – Đơn vị xuất sắc trong Phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chưa kể, nhiều cá nhân làm công tác Xây dựng Phong trào ở Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại và hàng trăm lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Chiến sĩ tiên tiến”. 

 

Những phần thưởng cao quý dành cho lực lượng Xây dựng Phong trào TDBVANTQ Công an Lâm Đồng đã thực sự trở thành sức mạnh động viên, thúc đẩy cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống tốt đẹp mà lực lượng Xây dựng phong trào đã đạt được để tiếp tục sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, đoàn kết, đổi mới, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

 

THỤY TRANG


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-1661967-1662022-55-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh-3120851/