You are currently viewing KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022):Đổi mới công tác Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022):Đổi mới công tác Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967-16/6/2022)

Trong những năm qua, lực lượng Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phong trào BVANTQ) Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia Phong trào BVANTQ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 

Cán bộ chiến sĩ Phòng PV05 Công an tỉnh phối hợp với Báo Công an TP HCM tặng quà Tết cho người dân xã Đạ Long, huyện Đam Rông
Cán bộ chiến sĩ Phòng PV05 Công an tỉnh phối hợp với Báo Công an TP HCM tặng quà Tết cho người dân xã Đạ Long, huyện Đam Rông

 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Phòng Xây dựng Phong trào BVANTQ (Phòng PV05) Công an tỉnh đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cũng như tổng kết, sơ kết có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.. 

 

Cùng với đó, lực lượng Xây dựng phong trào Công an tỉnh còn phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài ngành tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cụ thể, đã xây dựng hàng chục chuyên đề, chuyên mục, hàng trăm phóng sự, tin, bài, ảnh đăng tải trên các báo, tạp chí và phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương; trưng bày hàng chục vạn băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng; phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn công tác xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ với nội dung, hình thức phong phú; biên tập, phát hành báo, tạp chí, bản tin ANTT, bản tin Phong trào BVANTQ phát hành đến cơ sở. 

 

Riêng công tác xây dựng mô hình, điển hình trong Phong trào BVANTQ được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của Nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Trong đó, có rất nhiều mô hình đang hoạt động tốt, đạt hiệu quả nổi bật, cần được nhân rộng, như: “Camera an ninh”, “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội”, “Tổ liên hộ tự quản về ANTT”, “Tổ dân cử, dân nuôi”, “Tổ công nhân viên xung kích tự quản về ANTT”, “Đội tuần tra tự quản”, “Dạy học thi giấy phép lái xe hạng A1 cho đồng bào DTTS”, “Trường học không có ma túy, không có bạo lực học đường”… Đặc biệt, các mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Đội phòng cháy, chữa cháy tự quản thị trấn Lạc Dương” còn gọi là “Mô hình 4.4.2”, “Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng” đã được Bộ Công an đánh giá cao. 

 

Lực lượng Xây dựng phong trào Công an tỉnh cũng đã tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng Phong trào BVANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.

 

Không chỉ vậy, Phòng Xây dựng phong trào đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường liên kết, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên ký kết, sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp liên tịch, liên ngành nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân BVANTQ. Từ thực tiễn thực hiện, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo các nghị quyết liên tịch theo hướng tập trung thống nhất vào một mối; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ tỉnh, được triển khai thực hiện đến cơ sở. 

 

Đồng thời, thực hiện ký kết các quy chế phối hợp về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ theo yêu cầu của Bộ Công an, Công an tỉnh đã tiến hành xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về công tác vận động toàn dân tham gia BVANTQ, PCCC&CNCH. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Phòng Xây dựng phong trào với các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh: Phòng PC08 về công tác vận động toàn dân tham gia giữ gìn TT-ATGT; Phòng PC04 về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; Phòng PC05 về tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ tài nguyên môi trường; Phòng PA03 và PA04 về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới và triển khai đến Công an các huyện đồng loạt thực hiện. 

 

Ngoài ra còn phối hợp hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với Phong trào Toàn dân BVANTQ và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố. Hàng năm, tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, UBND các cấp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đề xuất Chính phủ, Bộ Công an và các cấp thẩm quyền khen tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen, Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân BVANTQ; qua đó đã động viên kịp thời, phát huy vai trò thúc đẩy Phong trào Toàn dân BVANTQ ở cơ sở phát triển.

 

VÕ ĐÌNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-1661967-1662022-doi-moi-cong-tac-xay-dung-phong-trao-bao-ve-an-ninh-to-quoc-3120863/