You are currently viewing Lạc Dương: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Lạc Dương: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Huyện Lạc Dương hiện có 2.092 ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), chiếm 26,6% tổng diện tích canh tác; đóng góp trên 30% giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp toàn huyện, giá trị bình quân đạt 300 triệu đồng/ha/năm.

 

Nhằm phát huy lợi thế về khí hậu, đất đai, tập trung phát triển NNCNC, nông nghiệp thông minh, tăng thu nhập cho người dân, Huyện ủy Lạc Dương vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/HU “Phát triển NNCNC, ứng dụng nông nghiệp thông minh; xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện Lạc Dương đến năm 2025”.

 

Mục tiêu chung: Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển NNCNC, ứng dụng công nghệ thông minh bảo vệ môi trường, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thu sản phẩm, đưa Lạc Dương phát triển toàn diện và trở thành huyện khá vào năm 2025.

 

Mục tiêu cụ thể: Nâng giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 380 triệu đồng/ha/năm; có 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và 03 nhãn hiệu chứng nhận (nấm hương LangBiang, hoa hồng LangBiang, chuối laba Lạc Dương); có 50 doanh nghiệp và 20 HTX đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; trong đó, có 10 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

 

THANH HỒNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202204/lac-duong-day-manh-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-3110470/