You are currently viewing Lạc Dương: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và công tác cải cách hành chính năm 2021

Lạc Dương: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và công tác cải cách hành chính năm 2021

UBND huyện Lạc Dương vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và công tác cải cách hành chính năm 2021, ký kết giao ước thi đua năm 2022. 

 

Ký kết giao ước thi đua năm 2022
Ký kết giao ước thi đua năm 2022

 

Năm 2021, các phong trào thi đua của huyện Lạc Dương đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 206.753 triệu đồng (vượt 88.393 triệu đồng, tương đương 74,68% dự toán); chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của Nhân dân được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện. Nhiều tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được nêu gương học tập, nhân rộng và kịp thời khen thưởng trên các lĩnh vực. Năm 2021, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện đã khen thưởng và trình khen thưởng 212 tập thể và 1.059 cá nhân. 

 

Trong năm 2021, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc, tạo thuận lợi cho các tổ chức và công dân trong giao dịch, hạn chế được các biểu hiện tiêu cực. Trong năm, tiếp nhận 5.839 hồ sơ, đã giải quyết 5.767 hồ sơ, đang giải quyết 69 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,1%, trễ hạn chiếm 1,9%. Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2020 đạt 89,54 điểm, thứ hạng tăng từ 7/12 lên 5/12, tăng 2 bậc so với năm 2019.

 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Công tác cải cách hành chính năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài đã phát động Phong trào Thi đua yêu nước năm 2022. Đại diện các Cụm và Khối thi đua trong toàn huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

 

T.HƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202203/lac-duong-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-va-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-3108969/