You are currently viewing Lạc Dương: Trao giấy chứng nhận cho 57 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

Lạc Dương: Trao giấy chứng nhận cho 57 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

(LĐ online) – Chiều 25/3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạc Dương phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022 và trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng.

 

Đồng chí Ya Tiong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương trao giấy khen cho các học viên đạt kết quả cao trong đợt bồi dưỡng
Đồng chí Ya Tiong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương trao giấy khen cho các học viên đạt kết quả cao trong đợt bồi dưỡng

 

Sau 5 ngày học tập (21-25/3/2022), 57/65 học viên là các quần chúng ưu tú thuộc đối tượng kết nạp Đảng đã được học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình ra đời, lãnh đạo cách mạng của Đảng; những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; về những cương lĩnh của Đảng; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… 

 

Kết quả viết bài thu hoạch có 14 học viên xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 24,57%; 34 học viên xếp loại khá, tỷ lệ 59,64%; 9 học viên đạt trung bình, tỷ lệ 15,7%. Ban Tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng và khen thưởng 6 học viên đạt kết quả cao trong đợt bồi dưỡng.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng làm việc, công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

TUẤN HƯƠNG

 


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202203/lac-duong-trao-giay-chung-nhan-cho-57-hoc-vien-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-doi-tuong-ket-nap-dang-nam-2022-3108661/