You are currently viewing Lâm Đồng đứng thứ 29 về chỉ số PAR index 2021 và thứ 27 về chỉ số SIPAS

Lâm Đồng đứng thứ 29 về chỉ số PAR index 2021 và thứ 27 về chỉ số SIPAS

(LĐ online) – Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2021, Lâm Đồng đạt 86,75 điểm về chỉ số PAR Index (chỉ số cải cách hành chính), xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố; đạt 87,19 điểm về chỉ số SIPAS (chỉ số về sự hài lòng phục vụ hành chính) đứng 27/63 tỉnh thành.

 

Người dân đến thực hiện các giao dịch hành chính tại Bộ phận một cửa ở xã Lát (Lạc Dương)
Người dân đến thực hiện các giao dịch hành chính tại Bộ phận một cửa ở xã Lát (Lạc Dương)

 

Đây là năm thứ 10 liên tiếp, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ khảo sát, đánh giá. Năm 2021, có 60 tỉnh, thành ghi nhận chỉ số cải cách hành chính cao hơn năm 2020; trong đó, tổng điểm PAR Index của tỉnh Lâm Đồng đạt 86,75, tăng 2,82 điểm so với năm 2020 (83,93) và tăng 3 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 32), thuộc nhóm trung bình trong cả nước và có tổng điểm cao nhất trong số 5 tỉnh Tây Nguyên về cả hai chỉ số. 

 

Trong năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành và triển khai kế hoạch số 6006/KH-UB ngày 23/8/2021 về khắc phục tồn tại hạn chế và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và những năm tiếp theo, tập trung vào 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện tại các sở, ban, ngành được UBND tỉnh giao chủ trì các lĩnh vực cải cách hành chính cụ thể… 

 

PHẠM LÊ


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202205/lam-dong-dung-thu-29-ve-chi-so-par-index-2021-va-thu-27-ve-chi-so-sipas-3118670/