You are currently viewing Lâm Hà: Phê bình nhiều thủ trưởng các đơn vị vì hồ sơ đất đai quá hạn tăng cao

Lâm Hà: Phê bình nhiều thủ trưởng các đơn vị vì hồ sơ đất đai quá hạn tăng cao

(LĐ online) – UBND huyện Lâm Hà đã phê bình nhiều thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn vì để tỉ lệ hồ sơ giải quyết trong lĩnh vực đất đai quá hạn tăng cao, chất lượng hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai còn thấp cũng như trễ hồ sơ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Nhiều người dân, tổ chức tới bộ phận một cửa Lâm Hà từ rất sớm để đăng ký số thứ tự
Nhiều người dân, tổ chức tới bộ phận một cửa Lâm Hà từ rất sớm để đăng ký số thứ tự

 

Ngày 3/4, UBND huyện Lâm Hà cho biết, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sỹ Bích đã có công văn phê bình Chủ tịch UBND thị trấn Đinh Văn, Nam Ban; Chủ tịch UBND các xã Liên Hà, Tân Văn, Phúc Thọ, Đan Phượng, Phú Sơn, Hoài Đức, Phi Tô, Tân Hà, Mê Linh và Đông Thanh vì để tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực đất đai bị trả về nhiều và không thực hiện nhập hồ sơ lên hệ thống một cửa điện tử. 

 

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị, gồm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch và Phòng Tài nguyên Môi trường cũng bị Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà phê bình vì để trễ hồ sơ trên hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Theo UBND huyện Lâm Hà, tỉ lệ hồ sơ đất đai giải quyết quá hạn trên địa bàn tăng cao, chất lượng hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai còn thấp dẫn đến hồ sơ phải trả về địa phương nhiều. Cụ thể, tỉ lệ hồ sơ của thị trấn Đinh Văn phải trả về chiếm 53%, Liên Hà 50%, Tân Văn 47%, Phúc Thọ 46%…

 

Để giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới đất đai đảm bảo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát các tồn tại hạn chế và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục. Phối hợp giải quyết thống nhất, đồng bộ hồ sơ trên giấy và trên hệ thống điện tử; đồng thời, cầu thị, nghiêm túc xin lỗi công dân và nêu rõ lý do đối với các hồ sơ trễ hạn. UBND huyện Lâm Hà cũng đã yêu cầu lực lượng bảo vệ tại bộ phận một cửa tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn xử lý nghiêm các trường hợp gây mất an ninh trật tự, không chấp hành các nội quy, quy định tại cơ quan.

 

Theo UBND huyện Lâm Hà, thị trường bất động sản trên địa bàn huyện phát triển sôi động thời gia qua khiến lượng người dân, doanh nghiệp tới giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại bộ phận một cửa các cấp tăng đột biến. Rất nhiều người vì muốn được giải quyết thủ tục sớm nên đã tới bộ phận một cửa để ghi danh và bốc số từ rất sớm khi đơn vị chưa tới giờ làm việc.

 

UBND huyện Lâm Hà cho biết, đã nhiều lần vận động người dân không đi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quá sớm nhưng không đem lại kết quả mong đợi. Để đảm bảo an ninh trật tự, UBND huyện Lâm Hà đã lắp đặt hệ thống camera an ninh để tăng cường giám sát, bố trí một bảo vệ canh gác, hướng dẫn người dân, tại bộ phận một cửa; đồng thời, phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra.

 

C.THÀNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202204/lam-ha-phe-binh-nhieu-thu-truong-cac-don-vi-vi-ho-so-dat-dai-qua-han-tang-cao-3109916/